Heykel Misyon ve Vizyon

Misyonumuz:
Heykel alanında çağın gerektirdiği teorik ve sanatsal donanıma sahip ulusal ve uluslararası ortamda varlık gösterebilecek ülke ve dünya sorunlarından haberdar, katılımcı, yaratıcı, üretken bireyler kazandırmaktır. Bilimsel, sanatsal araştırmalar yoluyla, insanlığın kültürel ve sanatsal zenginliğini arttırmaktır.

Vizyonumuz:
Yaşam boyu öğrenme-eğitim ilkesi çerçevesinde uzmanlık alanında bilgi üretme kavrayışına sahip girişimci, yenilikçi, sürekli gelişmeye açık bireyler yetiştirmektir. Çağdaş sanatta gelinen aşamaları dikkate alarak mevcut eğitim program içeriğini güncelleyerek yenilemek, yeni teknolojileri eğitim ve öğretim sürecine kazandırmaktır.