Heykel Komisyon ve Kurullar

EĞİTİM KOMİSYONU
Başkan Prof. Arzu ATIL 
Üye Prof. Sevgi AVCI 
Üye Doç. Gökçen ERGÜR 

– Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak Alt Komisyonu
Başkan Prof. Sevgi AVCI
Üye Prof. Arzu ATIL
Üye Doç. Gökçen ERGÜR

– Staj/Pratik Çalışma Alt Komisyonu
Başkan Doç.Gökçen ERGÜR
Üye Prof. Sevgi AVCI
Üye Prof. Arzu ATIL

– Dış İlişkiler Alt Komisyonu
Başkan Prof. Arzu ATIL
Prof. Sevgi AVCI ( Erasmus Koordinatörü )
Prof. Arzu ATIL ( Farabi Koordinatörü )
Doç. Gökçen ERGÜR ( Mevlana Koordinatörü )

ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ
Prof. Arzu ATIL

KALİTE KOMİSYONU
Başkan Prof. Arzu ATIL
Üye Prof. Sevgi AVCI
Üye Doç. Gökçen ERGÜR
Üye Dr.Öğr. Üyesi Neda İsmail ATAR
Üye Araş.Gör. Levent AYATA
Üye Araş.Gör. Mert Taşkın DEMİR

SERGİ VE ETKİNLİK KOMİSYONU
Başkan Prof. Sevgi AVCI
Üye Prof. Arzu ATIL
Üye Doç. Gökçen ERGÜR
Üye Dr.Öğr. Üyesi Neda İsmail ATAR
Üye Araş.Gör. Levent AYATA
Üye Araş.Gör. Mert Taşkın DEMİR