Akademik Kadro

Prof. Dr. Arzu ATIL
BÖLÜM BŞK.
Prof. Dr. Sevgi AVCI
Doç. Dr. Gökcen ERGÜR
Dr. Öğr. Üyesi Neda İsmail ATAR
Arş. Gör. Mert Taşkın DEMİR
Arş. Gör. Levent AYATA