Video Galeri

DEÜ GSF Resim Bölümünde 5 resim atölyesi, 1 adet bölüm arşivi ve ayrıca fakülte ortak kullanımına açık bir adet kütüphane, bilgisayar ve internet olanakları bulunmaktadır.

Yıl sonu mezun olacak öğrencilerle düzenlenen Koridor Sergi’leri ve yıl içinde yapılan duvar resmi çalışmaları bölüm içi sürekli etkinliklerdendir.