Akademik Kadro

Doç. Dr. A. Feyzi KORUR
RESİM BÖLÜMÜ BŞK.VEKİLİ
Prof. Gülay SAĞLAM
Prof. A. Mümtaz SAĞLAM
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Borga KANTÜRK
Öğr. Gör. Hamdi GÖKOVA
Öğr. Gör. Özgür ÖZKAN
Arş. Gör. Arzu OTO
Arş. Gör. Süeda İKİZOĞLU DALKILINÇ