Bölüm Başkanından

1983-1984 yılında eğitime başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, nitelikli ve alternatif sanat eğitimi anlayışı ile kısa sürede bir “eğitim modeli” yaratacak şekilde kurumsallaşmıştır. Geleneksel “atölye” sisteminin benimsenmediği bu sistemde, tüm eğitim-öğretim kadrosu; öğrenciyi ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışır. Aslında “kişiye özel” bir eğitim anlayışı üzerinde temellenen bı yaklaşım; öğrencinin düsünce ve algılama süreçlerini geliştirecek bir genel sanat kültürünün oluşumunu öncelikli koşul sayar. Bu birikimle sanatı “disiplinlerarası bir uygulama alanı” olarak benimseyen bir yaklaşımı sürecini öğrenci açısından başlatmak esastır.

Sonuçta; sağlam bir görme/algılama yetisi üzerinde yapılanan bu eğitimde, bilinç niteliği üzerinde çoğalan ve çeşitlenen çağdaş ve deneysel çabalara da zemin hazırlanmaktadır. Öngörülen hedefler doğrultusunda başarışlı bir geçmişi geride bırakan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nün, sanat eğitiminde etkin bir kurum olma ayrıcalığını sürdürdüğü ortadadır. Bunun göstergesi ise; mezun olan sanatçı adaylarının mesleki performansları, yurt içi ve yurtdışı dağılımlarıdır.