Academic Staff

Prof. Dr. A. Feyzi KORUR
Resim Bölümü Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Yudum Akkuş GÜNDÜZ
Resim Bölümü Bşk. Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Borga KANTÜRK
Öğr. Gör. Hamdi GÖKOVA
Öğr. Gör. Özgür ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Sait TOPRAK
Arş. Gör. Arzu OTO
Arş. Gör. Süeda İKİZOĞLU
Arş. Gör. Ezgi YAKIN
Arş. Gör. Şeyma Emine GÜZELAYDIN BAYSAL