Academic Staff

Prof. Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
RESİM BÖLÜMÜ BŞK.VEKİLİ
Doç. Dr. A. Feyzi KORUR
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Borga KANTÜRK
Öğr. Gör. Hamdi GÖKOVA
Öğr. Gör. Özgür ÖZKAN
Arş. Gör. Arzu OTO
Arş. Gör. Süeda İKİZOĞLU DALKILINÇ
Arş. Gör. Mert YAVAŞÇA
Arş. Gör. Ezgi YAKIN
Arş. Gör. Şeyma Emine GÜZELAYDIN BAYSAL