FTS Akademik Kadro


Doç. Dr. Ragıp Taranç
Film Tasarım ve Yazarlık ASD Bşk. Vekili
Doç. Dr. Dilek TUNALI
Doç. Dr. Sabire SOYTOK
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÇETİN ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Ozan OTAN
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Cerrahoğlu