Belge/Form

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FORMLAR

Belge Talebi (Mezun)

Belge Talebi (Okuyan)

Geçici Mezuniyet/Diploma

İkinci Diploma Talebi

Kayıt Dondurma

Kayıt Sildirme

Kayıp Kimlik

Mazeret Sınavı

Mezun Belgesi

Muafiyet Dilekçesi

Tek Ders Sınav Talebi

Öğrenci Ders Kayıt Fişi (ön sayfa) / Öğrenci Ders Kayıt Fişi (arka sayfa)* *(İki sayfa çıktı olarak alınmalıdır)

AKADEMİK FORMLAR

Öğrenim Planı Değişiklik Öneri Formu

Diploma Çalışması Jüri Formu

31. Madde Ders Verme Dilekçesi

40/a Madde Formu 

İntibak Formu (Anasanat Dalı içeren Bölümler)

Ders Program Çizelgesi

Ara Sınav / Final/ Bütünleme Sınav Programı 

Doçentlik Sözlü Sınav Tutanağı

Etkinlik (Arşiv) Takip Formu 

Bilimsel Proje Formu

Ücretli Ders Verme Dilekçesi

Ücretli Ders Öğretim Görevlisi Bilgi Formu

İdari / Özlük İşleri Formlar

Malzeme Talep Formu

Satın Alma Talep Formu

Elektrik Formu

Mal Bildirimi Formu

Hastalık İzin Formu 

Saatlik İzin Formu

Mesai Dışı Çalışma Formu

Personel İlişik Kesme 

Matbuu Emeklilik Dilekçesi