Academic staff

Doç. Vedat KACAR
Çini Tasarımı ve Onarımı ASD Bşk.
Doç. Atilla Cengiz KILIÇ
Doç. Serap IŞIKHAN
Öğr. Görevlisi Hadiye KILIÇ
Arş. Gör. Şükran DURAN