Academic staff

Doç. Atilla Cengiz KILIÇ
Eski Çini Onarımları ASD Bşk.
Doç. Vedat KAÇAR
Doç. Serap IŞIKHAN
Öğr. Görevlisi Hadiye KILIÇ
Arş. Gör. Şükran DURAN