History

Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts was established in 1975 under the affiliation of Ege University and became the first Faculty of Fine Arts of our country.

During the founding years of the faculty, there were well-established institutions in our country that provided formal art education. These were the Academy of Fine Arts, State School of Applied Fine Arts in Istanbul, and State Conservatoires in Ankara, Izmir and Istanbul. The education of Music and Painting teachers, which is a necessity of secondary education, was carried out in the Educational Institutes according to the model developed at the Gazi Educational Institute established in Ankara in the first years of the Republic. In Ankara there was a Theater Department that had an intensive theoretical educational program at the Faculty of Language and History Geography and Cinema-Television Department at the School of Press and Broadcasting under the Faculty of Political Sciences.

The Faculty of Fine Arts has assembled the disorganized art education under a single umbrella and has been shaped in a different structuring model. This umbrella would not be an academy, conservatory, educational institute or college, it would be a four-year faculty. This faculty, like the classical faculties, would not only be limited to purely theoretical knowledge production and teaching, it would also lead to vocational training with research and practical courses; it would be a unique faculty that selected students with special talent exams and educated them as contemporary, well-equipped artists / designers. It was aimed to open graduate programs such as Master and Ph.D. above the undergraduate level. Instead of educating students in the classroom of a single master as it is in the tradition of academy or conservatory, it was thought that it would be a more correct approach to provide an opportunity to develop an objective perspective, original worldview and artist identity by working with different faculty members in different classes within the departmental system. The education of the Faculty of Fine Arts would be an education in which theoretical accumulation can be created while artistic skills are developed.

With these views, the faculty was founded with a heterogeneous structure that collects art branches and educational methods in different countries under a single umbrella. 

The faculty was opened with the Department of Performing Arts and Sound Arts which includes the fields of Music, Ballet, Theater, Cinema and Television; Department of Visual Arts, which includes Painting, Graphic and Sculpture areas; the Department of Environmental Design, which includes the fields of Architecture, Urban Planning, Historic Environmental Protection and Landscape Architecture initially. In 1975-76 academic year, the faculty had given mainly architectural education. In 1976 -77 academic year, the structure of the faculty was expanded by taking students to Theater, Cinema-TV, Musicology and Textile Design areas with newly joined faculty members.

 1981 yılında Türk Yükseköğretim Sistemi’nin yeniden biçimlendirilmesi aşamasında Ege Üniversitesi’nden ayrılarak Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanan fakülteden ayrılan Çevre Tasarımı Bölümü ve yeni açılan bölümlerle Resim, Heykel, Grafik, Seramik-Cam, Tekstil Tasarımı (Baskı, Dokuma, Moda Aksesuar, Moda Giyim), Geleneksel Türk El Sanatları (Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri, Çini ve Çini Onarımları, Tezhip, Hat), Sahne Sanatları (Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Sahne Tasarımı), Sinema-TV, Fotoğraf ve Müzik Bilimleri eğitiminin aynı çatı altında yapıldığı özgün bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Bu model, ülkemizde 1981 yılından sonra açılmaya başlayan pek çok Güzel Sanatlar Fakültesi için de bir prototip olmuştur.

Böyle bir yaklaşımın bir eğitim kurumu olarak oluşturulması ve gelişimi aşamasında karşılaşılan ilk güçlük fakültenin İzmir’de kurulması konusunda çıktı. İstanbul ve Ankara kadar sanat ve kültür ortamı yeterince gelişmemiş olan ülkemizin bu üçüncü büyük kentinde bu denli kapsamlı hedef ve programları gerçekleştirecek yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmuyordu. Birikim ve deneyimlerini geliştirilen programlar doğrultusunda üniversite öğrencilerine aktaracak sanatçılar da çoğunlukla İstanbul ve Ankara’da yaşamaktaydılar. İzmir’in her iki kente de coğrafi uzaklığı bu kaynaklardan konuk öğretim üyesi sağlama olanağını ciddi şekilde engelliyordu. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öngörülen eğitim İzmir’de yaşamayı gerektiriyordu. Kendilerine çağrı yapılan pek çok değerli sanatçı, başlangıçta sanat ve kültür ortamı henüz istenilen düzeyde olmayan İzmir’e yerleşerek yeni bir düzen oluşturma konusunda, yeni bir öğretim kurumunun oluşması ve kökleşmesi için özveride bulunma girişimlerine karşı çekimser kaldılar. Böylece Güzel Sanatlar Fakültesi İzmir’de yaşayan az sayıda akademisyen ve sanatçı ile, kurulu düzenlerini İzmir’e naklederek  kariyerlerinde özveride bulunmaktan çekinmeyen sanatçı ve akademisyenlerle yola çıktı. Bu aşamada Tiyatro dalında Prof. Dr. Özdemir Nutku, Sinema-Tv dalında Prof. Dr. Alim Şerif Onaran, Müzikoloji dalında Prof. Dr. Gültekin Oransay, Resim dalında Adem Genç, Halil Akdeniz, Heykel dalında Cengiz Çekil, Tekstil Tasarımı dalında Ayten Sürür, Seramik dalında Sevim Çizer başı çektiler. Onları Cuma Ocaklı, Aydın Akdeniz, Gören Bulut, Fevzi Saydam, Suat Taşer, Haşim Hekimoğlu, Ragıp Haykır, Murat Tuncay, Hülya Aklan, Faruk Ersöz, Zülal Aksoy, Mehmet Ergüven, Gökhan Akçura, Bilgin Adalı, Oğuz Adanır, Oğuz Makal, Oktay Kutluğ, Hüsnü Tekinoğlu, Ünsal Altunbaş, İbrahim Bergman, Ahmet Sipahioğlu, Erdoğan Okyay, Nurhan Cangal, Turgut Aldemir, Necati Gedikli, Edip Günay, Kumru Canku, Ali Sürür, İsmail Öztürk izlediler.

Kuruluş yıllarında karşı karşıya gelinen ikinci güçlük Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Ege Üniversitesi bünyesinde aynı dönemde yasaları çıkan ve eğitime açılan yedi fakülte içinde olmasından kaynaklanıyordu. Yapılan ve yapılması istenen sanat eğitimi özelliği gereği önemli ölçüde araç, gereç ve mekan düzenleme giderlerini gerektiriyordu. Kimi dallarda çağdaşlığın gereği olan teknik gereçler bir yana, klasik temel eğitim malzemeleri bile yeterince sağlanamamıştı. Sanat eğitimi pahalı bir eğitimdi ve bu eğitimin gerektirdiği alt yapı giderleri için üniversite bütçesinin sağlayabildiği mali olanaklar yeni kurulan fakülteler arasında eşit olarak bölüşülüyordu. Her biri diğerinden çok farklı özellikleri olan sanat dallarını bir araya getiren Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinin gereksinimlerinin karşılanması ve çağdaş eğitimin gerektirdiği düzeyin korunması zaman içinde sağlanabilen olanaklar çerçevesinde gerçekleştirilebilmiştir. Kuruluş aşamasında öğretim üyelerinin gösterdiği büyük özveriler bugün çeyrek yüzyılı aşan eğitim geleneğine sahip Güzel Sanatlar Fakültesi’nin en güçlü temellerini oluşturur.

The Faculty of Fine Arts had to use the building which was assigned to it for all the administrative and academic units from 1975 to 1998 and was located closed to Alsancak Stadium. In spite of the small additions made to this building over time, the spaces allocated within the Bornova Campus of Ege University were used for some departments due to the inadequacy of this structure; but tried to find a more permanent solution so that all departments can be together. For this purpose, It was realized with the initiative of a philanthropist who considers the vital importance of the Faculty of Fine Arts and the State Conservatory for the arts and cultural life of İzmir and donates the land to the university for the construction of these two institutions’ buildings in Narlıdere. The construction of the building complex, which would house all the administrative and academic units started in 1988 and Faculty of Fine Arts with the completed blocks started teaching in 1993. All departments of the Faculty of Fine Arts have been continuing to work in the modern educational establishments in Narlıdere since 1998.

More than 2500 students have graduated from our faculty since 1981. Our faculty has been continuing to educate young artists who will perform a better life in the future with their products which are the main tasks, with faculty members who are educated in their own fields and who work at all levels of the academic staff, scientific and artistic events, publications, teaching staff and students’ national and international achievements beside artists who have signed the award winning works in our national and international competitions, 

Prof. Murat TUNÇAY, Ph.D.