Academic Staff

Doç. Esra KAVCI ÖZDEMİR
Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri ASD Bşk.
Prof. Oya SİPAHİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Gonca KARAVAR
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ÖZTÜRK
Öğr. Görevlisi Ahmet Münir ÖZKAN