Eğitim-Erasmus-Bologna

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BOLOGNA SÜRECİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KURULU

Dekan

Prof. Halil Yoleri


Fakülte Temsilcileri ve Koordinatörler

Prof.Nesrin Önlü

Doç.Dr.Özlenen Erdem İşmal

Yard.Doç.Dr.Selda Ergün


Fakülte Sekreteri

Rıza Özbek


Bölüm Başkanları

Prof.Dr.Murat Tuncay Sahne Sanatları Bölümü

Prof.Dr. Ertan Yılmaz Film Tasarımı Bölümü

Prof. Sevim Çizer Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

Prof. Nuray Yılmaz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Prof.Yakup Öztuna Grafik Tasarımı Bölümü

Prof.Mümtaz Sağlam Resim Bölümü

Prof.Nesrin Önlü Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Yard.Doç.Gökçen Ergür Heykel Bölümü

Yard.Doç.Dr.Beyhan Özdemir Fotoğraf Bölümü

Yard.Doç.Mehmet Koştumoğlu Temel Eğitim Bölümü


Dış İlişkiler Koordinatörü (Erasmus Koordinatörü)

Prof.Sevim Çizer


Öğr.Gör. Temsilcisi

Öğr.Gör.Yıldız Ersağdıç


Arş.Gör.Temsilcisi

Arş.Gör. Sevim Tuğba Arabalı Koşar


Öğr.Temsilcisi

Cem Kofoğlu

 

İdari Birimler

Dilek Şengür Öğrenci İşleri Şefi

Betül Yazıcı Öğrenci İşleri

Uzm. Sergül Bulut Halkla İlişkiler

Uzm. Kaner Kırmızı Halkla İlişkiler

Ülkü Ak Personel İşleri