Müzik Teknolojisi

MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

YETENEK SINAVI

Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı’na ön kayıt yaptırmış adaylar 3 aşamalı bir sınav sürecinden geçerler. I. Aşama müziksel işitmenin ölçümlenmesine dayalı olarak aralık ve ezgi algılaması sınavıdır (ortak sınav). II. aşama müzik teknolojisine ilişkin mesleki işitme/algılama becerisinin ölçüldüğü uygulamalı bir mesleki işitme sınavı, III. aşama ise adayın müzik teknolojisine yönelik eğiliminin uygulamalı ve soru-cevap tekniği ile değerlendirileceği sözlü görüşme sınavıdır. İlk aşamadan 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alan tüm adaylar diğer iki aşamaya girmeye hak kazanır. 50’nin altında puan alan adaylar ise başarısız ilan edilir ve diğer aşamalara giremez. I. aşamadan en az 50 puan alarak diğer aşamalara girmeye hak kazanan adayların puanlama sırasında yer alabilmeleri için II. ve III. aşamalara girmesi zorunludur. Bu aşamalardan herhangi birine herhangi bir nedenden dolayı girmeyen adaylar başarısız sayılır.

I. AŞAMA: MÜZİKSEL İŞİTME SINAVI (ORTAK SINAV)

Tanım:

Müzik Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Müzik Bilimleri Anabilim Dalı ile Müzik Teknolojisi Anabilim dalında öğrenim görmek için ön kayıt yaptıran adayların ORTAK sınavıdır. İşitsel algılamanın ölçülmesine dayanan bu sınavda adaylar sınava tek tek alınır ve iki kategoride sorular yöneltilir. Birinci kategori (aralık algılama); birden fazla sesin (2, 3 ve 4 ses) aynı anda piyanoda duyurulması ve adayın bu sesleri ayrıştırarak tek tek “Na” ya da “A” heceleri ile tekrar etmesi üzerine kuruludur. İkinci kategori (ezgi algılama); birbirinden farklı karaktere (inici, çıkıcı, yanaşık, uzak, modal, tonal vb) sahip ölçülerden oluşan ezgisel çizgilerin piyanoda duyurulması ve adayın seslendirilen ezgiyi “Na” ya “da “A” heceleriyle tekrar etmesine dayanır. Sorulacak sorular ve sayıları şöyledir:

Çift ses 5 Adet 

Üç ses 5 Adet 

Dört ses 1 Adet 

Ezgi 2 Adet 

Değerlendirme:

I. Aşama MÜZİKSEL İŞİTME sınavında (ortak) alınan toplam puanın genel değerlendirmedeki payı %40‘tır.

II. AŞAMA: MESLEKİ İŞİTME SINAVI

Tanım:

Müzik Teknolojisi Anabilim dalına başvuran ve I. Aşama Müziksel İşitme (ortak) sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan adayların, sınav takviminde belirtilen gün ve saatte hazır bulunacakları müzik teknolojisine ilişkin mesleki işitme/algılama becerisinin ölçüldüğü bir sınavdır. Bu sınavda kaydedilmiş örneklerden yola çıkılarakk adayın tını ayrıştırma ve ses karşılaştırma becerisi ölçülür.

Değerlendirme:

II. Aşama MESLEKİ İŞİTME sınavında alınan toplam puanın genel değerlendirmedeki payı %20’dir.

III. AŞAMA: SÖZLÜ GÖRÜŞME SINAVI

Tanım:

Müzik Teknolojisi Anabilim dalına başvuran adayların II. Aşama mesleki işitme sınavına girdikten sonra, sınav takviminde belirtilen gün ve saatte hazır bulunacakları MÜLAKAT sınavıdır. Burada adaylar tek tek görüşmeye alınır ve adayın müzik teknolojisine yönelik eğilimi sorgulanır. Bu aşamada aday, eğer varsa, geçmişte yaptığı çalışmaları herhangi bir medya aracılığı ile (CD, DVD, HDD, Flash vb.) sunabilir ve 2dk. süre ile sınırlı tutulacak çalgı ve/veya vokal performansını gösterebilir.

Değerlendirme:

III. Aşama SÖZLÜ GÖRÜŞME sınavında alınan toplam puanın genel değerlendirmedeki payı %40’tır.

Sınav Değerlendirmesi:

Kontenjan dâhilinde kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların dereceleri her üç aşamadan alacakları puanların toplanmasıyla oluşur. Tüm aşamaların adayın toplam puanına etkisi yüzde oranı açısından şöyledir:

I. Aşama Müziksel İşitme Sınavı (ortak) : %40

II. Aşama Mesleki İşitme Sınavı: %20

III. Aşama SÖZLÜ GÖRÜŞME Sınavı: %40

Toplam: %100

Puan hesaplama örneği: I. Aşama 80 puan (%40)= 32 puan, II. Aşama 50 puan (% 20)= 10 puan, III. Aşama 80 puan (%40)= 32 puan. Toplam puan: 32+10+32= 74 puan. Adaylar en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanır.

SINAV AKIŞI

  1. İlk gün yapılacak olan I. Aşama Müziksel İşitme Sınavı (ortak sınav) bir ön eleme niteliğindedir ve bu sınavda yalnızca işitmeye dayalı sorular sorulacak, adaylardan herhangi bir vokal ya da çalgısal performans istenmeyecektir. Bu nedenle adayların bu aşama için çalgı getirmelerine gerek yoktur. Tüm adayların sınava girmesinden sonra I. Aşama tamamlanacak ve değerlendirme yapılarak sonuçlar aynı günün akşamı açıklanacaktır.
  2. II. Aşamadan en az 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylar 2. gün yapılacak  II. Aşama Mesleki İşitme sınavına girecektir. Bu sınava giren adayların ertesi gün yapılacak olan Mülakat Sınavına girmeleri zorunlu olduğu için bu aşamanın sonrasında duyuru yapılmayacaktır.
  3. 3. gün başlayacak III. Aşama Sözlü Görüşme Sınavı, sınav komisyonunun adaylarla tek tek görüşmesiyle gerçekleştirilecektir. Bu aşama sonrasında adayların tüm aşamalardan aldıkları puanların yüzde oranlarının toplanmasıyla toplam puanları elde edilecek ve başarı sıralaması yapılacaktır. Müzik Teknolojisi Anabilim Dalına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek öğrencilerin listesi dekanlıkça duyurulacaktır.

 

.