Course Contents

DEÜ GSF RESİM BÖLÜMÜNÜN FAKÜLTE GENELİNDE VERDİĞİ DERSLERİN LİSTESİ ve KISA  İÇERİKLERİ 

I. YARIYIL

RSM 1001 GÖRSEL DİL ANLATIM I: 

Bu dersin amacı, temel sanat eğitimi kapsamında, renk, çizgi, biçim, kurgu ve kompozisyon kurallarını deneyimle keşfederek plastik dili oluşturan ifade araçlarının profesyonel düzeyde özümsenmesini sağlamaktır.

RSM 1003 ATÖLYE PROJE I:

Bu dersin amacı, temel eğitim süreci içinde temel plastik araçların keşfi ve görme ve biçimlendirmeye dair becerilerin farklı resim teknikleriyle öğrenci tarafından deneyimlenmesini sağlamaktır

RSM 1005 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME I: 

Bu dersin amacı, temel düzeyde renk bilgisin verilmesi, form ve renk ilişkisinin oluşturulmasıdır.

RSS 1001 DESEN I:

Bu dersin amacı, desene ilişkin temel öğeleri ve ilkeleri insan figürü bağlamında incelemektir.

II. YARIYIL

RSM 1002 GÖRSEL DİL ANLATIM II: 

Bu dersin amacı, temel sanat eğitimi kapsamında, renk, çizgi, biçim, kurgu ve kompozisyon kurallarını deneyimle keşfederek plastik dili oluşturan ifade araçlarının profesyonel düzeyde özümsenmesini sağlamaktır.

RSM1004 ATÖLYE-PROJE II: 

Bu dersin amacı, temel eğitim süreci içinde temel plastik araçların keşfi ve görme ve biçimlendirmeye dair becerilerin farklı resim teknikleriyle öğrenci tarafından deneyimlenmesini sağlamaktır

RSM1006 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME II: 

Bu dersin amacı, temel düzeyde renk bilgisin verilmesi, form ve renk ilişkisinin oluşturulmasıdır.

RSS 1002 DESEN II: 

Bu dersin amacı, desene ilişkin temel öğeleri ve ilkeleri insan figürü bağlamında incelemektir.

RSS 1004 Figür Çizimi ve Anatomi:

Bu dersin amacı, insan bedeninde anatomik yapıya ilişkin bulgular, kemik ve kas yapısı, estetik açıdan insan vücudunun analizini sağlamaktır.

III. YARIYIL:

RSM 2003 GÖRSEL DİL VE ANLATIM III:

Bu dersin amacı, temel sanat eğitiminde özümsenen deneyim ve teknik birikimi geliştirmekle birlikte bireysel duyarlık ve tematik bağlamda sanatsal tavır, özgüven ve kimlik olgusuna açılım sağlamaktır.

RSM 2003 ATÖLYE – PROJE III:

Bu süreç; ağırlıklı olarak renkli resmi kendine sorun olarak alır. Ve bir ifade aracı olarak rengin, bir alt yapı olarak tuval yüzeyinin ve boya resminin olanaklarını tartışmaya açar; Çeşitli konu önerilerine dair kompozisyonlar üzerinden sürüş ve biçim denemeleriyle, öğrencinin kullanımına sunar.

RSM 2005 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME III:

Kompozisyon oluşturmak, renk ile hacim ve derinlik yaratmak gibi temel resim biçimlendirme pratiklerini öğrenmek ve uygulamak.

RSS 2001 DESEN III:

Desene ilişkin temel öğeleri ve ilkeleri insan figürü bağlamında incelemek.

RSS 2003 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ I:

Sanat eserlerinin incelenmesi, anlamlandırması ve eleştirilmesinde söz konusu olabilecek temel kavramları, çeşitli felsefi ve eleştirel metinler ve görsel malzemelerle ele alır. Kavramlar: Sembol, Metafor, İmge, Temsil, İfade, Anlam, Yaratım, Yanılsama, Taklit, Dönüştürme, Soyutlama, Sanatsal Algı, Sezgi

RSS 2005 DUVAR RESMİ I:

Dersin Amacı:Bu ders Resim Bölümü öğrencilerinin kamusal ve özel alanlarda duvar resmi uygulama yöntemi olan mozaik tekniğini araştırarak ve tasarlayarak uygulayabilmelerini amaçlamaktadır.

RSS 2007 ÖZGÜN BASKI I:

Özgün baskı resim eğitim programı süresince sanatçı adaylarının disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirmeyi, nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini kazanmasını sağlamayı, sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Çağın gereksinimine yanıt veren, çağdaş sanat anlayışını özümsemiş, yaratıcı, yapıcı, öncü tasarımcı bireyleri yetiştirmektir. Üst düzeyde eğitime yönelik özgün çalışmalar gerçekleştirmek, ülkemizde oldukça yeni bir ilgi alanı olan baskı resmin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamaktır.

IV.YARIYIL:

RSM 2002 GÖRSEL DİL VE ANLATIM IV:

Bu dersin amacı, temel sanat eğitiminde özümsenen deneyim ve teknik birikimi geliştirmekle birlikte bireysel duyarlık ve tematik bağlamda sanatsal tavır, özgüven ve kimlik olgusuna açılım sağlamaktır.

RSM 2004 ATÖLYE-PROJE IV:

Bu süreç; ağırlıklı olarak renkli resmi kendine sorun olarak alır. Ve bir ifade aracı olarak rengin, bir alt yapı olarak tuval yüzeyinin ve boya resminin olanaklarını tartışmaya açar; Çeşitli konu önerilerine dair kompozisyonlar üzerinden sürüş ve biçim denemeleriyle, öğrencinin kullanımına sunar.

RSM 2006 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME IV:

Kompozisyon oluşturmak, renk ile hacim ve derinlik yaratmak gibi temel resim biçimlendirme pratiklerini öğrenmek ve uygulamak.

RSS 2002 DESEN IV:

Desene ilişkin temel öğeleri ve ilkeleri insan figürü bağlamında incelemek.

RSS 2004 Sanat Kavramları ve Terimleri II:

Sanat eserlerinin incelenmesi, anlamlandırması ve eleştirilmesinde söz konusu olabilecek temel kavramları, çeşitli felsefi ve eleştirel metinler ve görsel malzemelerle ele alır. Kavramlar: Sembol, Metafor, İmge, Temsil, İfade, Anlam, Yaratım, Yanılsama, Taklit, Dönüştürme, Soyutlama, Sanatsal Algı, Sezgi

RSS 2006 DUVAR RESMİ II:

Dersin Amacı:Bu ders Resim Bölümü öğrencilerinin eski bir resimleme yöntemi olan Freskoyu tüm boyutlarıyla öğrenip uygulamalarını sağlayarak bu önemli tekniğin  yaşatılmasını amaçlamaktadır.

RSS-2008 ÖZGÜN BASKI II:

Özgün baskı resim eğitim programı süresince sanatçı adaylarının disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirmeyi, nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini kazanmasını sağlamayı, sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Çağın gereksinimine yanıt veren, çağdaş sanat anlayışını özümsemiş, yaratıcı, yapıcı, öncü tasarımcı bireyleri yetiştirmektir. Üst düzeyde eğitime yönelik özgün çalışmalar gerçekleştirmek, ülkemizde oldukça yeni bir ilgi alanı olan baskı resmin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamaktır.

RSS 2010 Fotograf ve Resim:

Resim sanatı ile fotoğraf sanatını teknik estetik yönden karşılaştırmalı olarak ilişkilerini değerlendirmektir.

V.YARIYIL :

RSM 3001 GÖRSEL DİL VE ANLATIM V:

Bu derste temel eğitim sürecini geride bırakmış bulunan öğrencileringörsel dilin kodlarını ve olanaklarını kullanarak, biçim-anlam ilişkilerini sağlam bir şekilde tesis eden ve estetik bütünlük içerisinde sunan sanat çalışmalar üretmeleri amaçlanmaktadır.

RSM 3003 ATÖLYE VE PROJE V:

Öğrencilerin kendi sanat yaklaşımlarını oluşturmak için, sistematik ve sürekliliği olan bir üretim pratiği kazanmalarını sağlamak. Bilgi, birikim ve deneyimlerini yansıtacak şekilde teknik, teorik tartışmalar geliştirmeleri için tematik projeler önermek. Üretilen çalışmaların üzerinden geliştirilecek teknik, biçim ve içerik tartışmaları eşliğinde sanat eserinin oluşumuna dair süreci sorgulatmak.

RSM 3005 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME V:

Boya resminde yetkinleşme, kişisel proje geliştirebilme, farklı malzemelerle sanat kurgular oluşturabilme.

RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I:

Öğrencilere günümüz sanatının interdisipliner yapısı hakkında temel bilgileri aktarmak. Öğrencilerin disiplinlerarası olanakları kullanarak sanat üretimleri yapmasını sağlamak.

RSS 3005 ÖZGÜN BASKI III:

Özgün baskı resim eğitim programı süresince sanatçı adaylarının disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirmeyi, nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini kazanmasını sağlamayı, sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Çağın gereksinimine yanıt veren, çağdaş sanat anlayışını özümsemiş, yaratıcı, yapıcı, öncü tasarımcı bireyleri yetiştirmektir. Üst düzeyde eğitime yönelik özgün çalışmalar gerçekleştirmek, ülkemizde oldukça yeni bir ilgi alanı olan baskı resmin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamaktır.

RSS 3003 DUVAR RESMİ III:

Dersi alan öğrencilerin, mekanı çok yönlü sorgulayarak Resimsel ve görsel çözümler üretip monümental duvar resmi uygulamalarını gerçekleştirebilmelerini amaçlamaktadır.

VI.YARIYIL:

RSM 3002 GÖRSEL DİL VE ANLATIM VI:

Bu derste temel eğitim sürecini geride bırakmış bulunan öğrencileringörsel dilin kodlarını ve olanaklarını kullanarak, biçim-anlam ilişkilerini sağlam bir şekilde tesis eden ve estetik bütünlük içerisinde sunan sanat çalışmalar üretmeleri amaçlanmaktadır.

RSM 3004 ATÖLYE PROJE VI:

Lisans öğrenimi sürecinde edinilen bilgi, birikim ve deneyimi yansıtacakşekilde belirginleşen sanat yaklaşımlarının, sistematik ve sürekli bir üretim modeli oluşturacak şekilde organize etmek ve teknik / teorik tartışmalar eşliğinde gelişmesini sağlamaktır.

RSM 3006 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME VI:

Boya resminde yetkinleşme, kişisel proje geliştirebilme, farklı malzemelerle sanat kurgular oluşturabilme.

RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II: 

Öğrencilere çağdaş sanatın disiplinler arası yapısı içerisinde gündeme gelen yeni işleyiş sistemlerini sorgulatmak. Günümüzde sanatın kurumsallaşması, bağımsız bünyelerce üretilmesi arasındaki farklı stratejileri vurgulamak. Öğrencileri mezun olduklarında dahil olabilecekleri bu sistemler hakkında ön bilgiyi vermek.

RSS 3005 ÖZGÜN BASKI VI:

Özgün baskı resim eğitim programı süresince sanatçı adaylarının disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirmeyi, nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini kazanmasını sağlamayı, sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Çağın gereksinimine yanıt veren, çağdaş sanat anlayışını özümsemiş, yaratıcı, yapıcı, öncü tasarımcı bireyleri yetiştirmektir. Üst düzeyde eğitime yönelik özgün çalışmalar gerçekleştirmek, ülkemizde oldukça yeni bir ilgi alanı olan baskı resmin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamaktır.

RSS 3003 DUVAR RESMİ VI:

Dersi alan öğrencilerin, iç ve dış mekan duvarlarına yönelik çalışmalar yapmaları sağlamak. Bunun için öncelikle en uygun ve etkili görsel ve resimsel tasarımları üretmeleri ve  bu sürecin sonunda monümental uygulamalarını gerçekleştirmeleri için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmaktır

VII.YARIYIL:

 RSM 4001 GÖRSEL DİL VE ANLATIM VII:

 Bu derste temel eğitim sürecini geride bırakmış bulunan öğrencileringörsel dilin kodlarını ve olanaklarını kullanarak, biçim-anlam ilişkilerini sağlam bir şekilde tesis eden ve estetik bütünlük içerisinde sunan sanat çalışmalar üretmeleri amaçlanmaktadır.

 RSM 4003 ATÖLYE VE PROJE  VII:

 Kişisel Proje uygulamaları gerçekleştirmek, sanatsal form yaratımı ve kuram ilişkisinin sağlanması

 RSM 4005 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME VII:

 Bu dersin amacı Resim sanatının kendine has ifade araçlarını ayrıştırarak pratiğe yönelik bireysel deneyimlerle yaratıcı ve özgün sanatçı kimliğinin akademik alt yapısını oluşturmayı sağlamaktır.

RSM 4049 PRATİK ÇALIŞMA I:

Resim eğitimi sürecinde edinilen görsel birikim ve algılama düzeyinin yansıdığı özgün çalışmaları üretebilmek.

RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I:

Bu ders,Tanzimat’ın ilanından başlayarak Cumhuriyet’in ilanına dek gelen süreçte, Batılı Anlamda Türk Resim Sanatı’nın arz ettiği gelişim aşamalarını öne çıkan olaylar kişiler ve kurumlar üzerinden tartışmayı ve öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

RSS 4003 GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM BİLGİSİ:

Bu ders, sanat eğitimi sonrası kariyer yapma sürecinde karşılaşılacak profesyonel sanat ortamı hakkında, bu ortamın aktörleriyle nasıl diyaloğa girileceği ve profesyonel iletişim kurulacağı konusunda temel bir eğitim vermeyi; sözkonusu iletişimde kullanılacak görsel bir malzeme olan portfolyonun (Sanatçı Dosyası) tasarlanmasına ilişkin temel kavramları, yöntem ve teknikleri öğretmeyi amaçlamaktadır.

VIII.YARIYIL:

RSM 4000 DİPLOMA ÇALIŞMASI:

Diploma projesi aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, diploma projesi konuları ile ilgili güncel literatürü,  yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

RSM 4002 GÖRSEL DİL VE ANLATIM VIII:

Bu derste temel eğitim sürecini geride bırakmış bulunan öğrencileringörsel dilin kodlarını ve olanaklarını kullanarak, biçim-anlam ilişkilerini sağlam bir şekilde tesis eden ve estetik bütünlük içerisinde sunan sanat çalışmalar üretmeleri amaçlanmaktadır.

RSM 4004 ATÖLYE VE PROJE  VIII:

Kişisel Proje uygulamaları gerçekleştirmek, sanatsal form yaratımı ve kuram ilişkisinin sağlanması

RSM 4006 GÖRME VE BİÇİMLENDİRME VIII:

Bu dersin amacı Resim sanatının kendine has ifade araçlarını ayrıştırarak pratiğe yönelik bireysel deneyimlerle yaratıcı ve özgün sanatçı kimliğinin akademik alt yapısını oluşturmayı sağlamaktır.

RSM 4050 PRATİK ÇALIŞMA 2:

Resim eğitimi sürecinde edinilen görsel birikim ve algılama düzeyinin yansıdığı özgün çalışmaları üretebilmek.

RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II:

Bu ders,Tanzimat’ın ilanından başlayarak Cumhuriyet’in ilanına dek gelen süreçte, Batılı Anlamda Türk Resim Sanatı’nın arz ettiği gelişim aşamalarını öne çıkan olaylar kişiler ve kurumlar üzerinden tartışmayı ve öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

RSS 4004 SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİ:

Öğrenciyi profesyonel sanat kurumları konusunda bilgilendirmek ve eğitim sonrası süreçte kendi çalışmalarını takdim etme yöntemlerini öğretmek.