From the Head of Department

Heykel Bölümü eğitim öğretime başladığı 1986 yılından günümüze eğitim kadrosuyla, lisans ve lisans üstü düzeyde programlarını güncelleyerek geliştirmiş, teknik ve fiziki imkanlarını da eğitim ve öğretim programının gereksinimlerini karşılayacak nitelikte donanmıştır. Eğitim ve öğretimin ana unsurunu oluşturan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak eğitim kalitesinin çağdaş düzeyde tutmak eğitim kadrosunun başlıca hedefidir.