About Department

Heykel Bölümü 1986 yılında kurulmuştur. Hedefi, programını sürekli olarak yenileyerek kendine güvenen, yaratıcı, çağdaş ve her bakımdan eksiksiz bireyler yetiştirmektir.

Heykel bölümü tarafından uygulanan program, Türkiye’nin dışındaki üniversiteler tarafından yürütülen lisans programlarının çalışmaları incelenerek oluşturulmuştur.

Bu programda, heykel dersleri bölümün temel dersleri olacak şekilde; geleneksel, çağdaş malzeme ve tekniklerle biçimlendirme sorunlarını inceleyen; kompozisyon ve anlatım olanaklarını araştıran; özgünlüğü sorgulayan bir süreci kapsayacak şekilde yıllar içerisine yayılmıştır. Mesleki teknikleri öğretmeyi amaçlayan uygulamalı dersler alt sınıflara çekilip; içerikleri bilgilendirmeye dayalı teorik dersler ara sınıflara, yoruma dayalı teorik dersler ise üst sınıflara konmuştur. Bölümde uygulanan programın bir bölümü olarak, I., II., ve III. sömestrin sonunda toplam 360 saatlik pratik çalışma yapılmaktadır. Dört yıl süren bu eğitim ve öğretim programı bir diploma çalışmasıyla tamamlanmaktadır. Heykel Bölümünde öğrenci, bölüm zorunlu derslerin yanında bölüm seçimlik ders havuzundan başka disiplinlerden de dersler seçebilmektedir.

Heykel Bölümünde öğrenim I. yılın sonunda öğrencinin çalışacağı atölyeyi seçme sistemine dayanır. Heykel Bölümünde okuyan öğrenci Modelaj, Doğrudan Biçimlendirme Heykel Atölyesi ve Serbest Anlatım Heykel Atölyelerinden birini seçer; bir aylık deneme süresi sonunda hangi atölyede çalışacağı konusundaki kararını kesinleştirmiş olur. Bu seçim her yarıyıl başında yeniden yapılır. Her dönem aynı atölye seçilebileceği gibi farklı atölyeler de seçilebilmektedir.

MİSYON: Heykel alanında çağın gerektirdiği teorik ve sanatsal donanıma sahip uluslar arası ve ulusal ortamda varlık gösterebilecek ülke ve dünya sorunlarından haberdar, katılımcı, yaratıcı, üretken bireyler kazandırmaktır. Yaşam boyu öğrenme-eğitim ilkesi çerçevesinde uzmanlık alanında bilgi üretme kavrayışına sahip sürekli gelişmeye açık bireyler yetiştirmektir.

VİZYON: Çağdaş sanat eğitiminde son gelinen aşamaları dikkate alarak mevcut teknik olanakları ve program içeriğini sürekli, güncelleyerek geliştirmektir.