Inside The Department

Prof. Halil YOLERİ
Bölüm Başkanı
Doç. Efe TÜRKEL
Dr. Öğr. Üyesi Memduha Candan GÜNGÖR
Dr. Öğr. Üyesi Ali Temel KÖSELER
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇALIŞKAN GÜNEŞ
Öğr. Gör. Füsun ÇÖVENOĞLU
Araş. Gör. Güler OĞUZ
Araş. Gör. Fadliye YILMAZ
Arş. Gör. Kadriye GAYİN