TEA Akademik Kadro


Prof. Dr. Şehriban Özlenen ERDEM İŞMAL
Tekstil Tasarımı ASD Bşk.
Prof. Nesrin ÖNLÜ
Doç. Leyla YILDIRIM
Doç. Neslihan YAŞAR
Doç. Sedef ACAR
Dr. Öğr. Üyesi Cemal MEYDAN
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan BATUR ERCİVAN
Arş. Gör. Elif KURTULDU