TEA Akademik Kadro


Prof. Dr. Şehriban Özlenen ERDEM İŞMAL
Tekstil Tasarımı ASD Bşk.
Prof. Nesrin ÖNLÜ
Prof. Leyla ÖĞÜT
Doç. Neslihan YAŞAR
Prof. Sedef ACAR
Doç. Gülcan BATUR ERCİVAN
Dr. Öğr. Üyesi Cemal MEYDAN
Arş. Gör. Elif KURTULDU DÖNMEZ