Dramatik Yazarlık-Dramaturji Anasanat Dalı

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Aslıhan ÜNLÜ (Dramatik Yazarlık-Dramaturgi ASD Bşk.)

Prof. Dr. Semih ÇELENK

Doç. Dr. Özlem BELKIS

Dr. Öğr. Üyesi Uğur AKINCI

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SEVİM SALMAN