Nafi Güral Sanat Galerisi


HÂFIZA MEKÂNLARI SMYRNA/İZMİR 

10 Mayıs – 29 Haziran 2018                                          

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Nafi Güral Sanat Galerisi  

 

Küratör

Filiz Adıgüzel Toprak

Sanatçılar

Ayşe Yılmaz Öztürk, Esra Dereli, Fatma Akdaş, Filiz Adıgüzel Toprak, Hasan

Avni Koçak, Hüsna Çakır, Selin Erdem, Sevde Şimşek, Süreyya Uyan, Yeşim

Göktepe, Yusuf Korkmaz, Zekiye Buğurcu

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde geçtiğimiz yıl

açılan Nafi Güral Sanat Galerisi, üçüncü sergisi ‘Hâfıza Mekânları, Smyrna

/İzmir’i 10 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşturuyor. Küratörlüğünü Doç. Filiz

Adıgüzel Toprak’ın yaptığı sergi, bir kitap resimleme biçimi olan

‘minyatür’den yola çıkıyor. Dış dünyanın nesnel görüntüsünü resmetmeyi

reddeden bir görme biçimini temsil eden minyatürler, bu sergide izleyiciyi,

Smyrna/İzmir’e ait tarihî ve sıradan mekânlar üzerinden bir hâfıza

yolculuğuna çıkarmayı vadediyor. Küratör Filiz Adıgüzel Toprak, serginin,

sıradan olanı yücelten bir tavırla, bireylerin ve şehrin geçmiş anlatısını

yeni baştan yaratma ve ‘görünen’i değil, ‘hatırlanan’ı tasvir etme

niyetinde olduğuınu belirtiyor. ‘Hâfıza Mekânları, Smyrna /İzmir’, 12 genç

sanatçının klasik minyatür anlayışından beslenerek/ilham alarak ürettikleri

eserlerinden oluşuyor. Sanatçılar eserlerinde, ‘şehir ve hâfıza’/‘mekân ve

hâfıza’ konuları üzerinden, dönüşüm içindeki bir şehre, İzmir’e dair yeni

söylemler geliştiriyorlar.