Müzik Bilimleri Anabilim Dalı

 

Türkiyede Müzikbilim/Müzikoloji alanında sistematik eğitimin verildiği ilk akademik bölüm olma özelliğini taşıyan Müzik Bilimleri Bölümü, Ege Üniversitesine bağlı olarak 1975 yılında kuruldu. Prof. Dr. Gültekin Oransayın kurucusu olduğu bölüm, ertesi yıl eğitime başladı. 1982 yılında kurulan YÖK tarafından Ege Üniversitesinden ayrılarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlandı. 1991 yılında Elektroakustik Ses Tekniği adı altında opsiyon olarak eğitime başlayan müzik teknolojisi ise 2008 yılında Müzik Teknolojisi adıyla yeniden yapılandı ve bölüm Müzik Bilimleri ve Müzik Teknolojisi olarak iki anabilim dalına ayrıldı. Halen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.

Lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim veren her iki anabilim dalı da özel yetenek sınavıyla öğrenci almaktadır.

Müzik Bilimleri Anabilim Dalındaki eğitim, müziğin sanatsal ve kültürel bir olgu olarak incelenmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinliklerin öğretilmesini amaçlar ve konuyla ilgili bilimsel, sanatsal, kültürel ve birikimi sağlar.