FTY Akademik Kadro


Doç. Dr. Ragıp TARANÇ
Film Tasarım ve Yönetmenliği ASD Bşk.
Doç. Dr. Sali SALİJİ
Yabancı Uyruklu Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Zehra CERRAHOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Suat ONAT
Dr. Öğr. Üyesi Dilaver BAYINDIR