FTC Akademik Kadro


Dr. Öğr. Üyesi Faik KARTELLİ
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi ASD Bşk.
Öğr. Gör. Markus BERGER
Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğr. Görevlisi
Arş. Gör. Çağdaş ÜLGEN