FKS Akademik Kadro


Öğr. Görevlisi Aziz Bahadır ÖZKAN
KURGU SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ ASD BŞK.
Öğr. Görevlisi Nihan BENCOYA
Öğr. Görevlisi Ufuk TAMBAŞ
Öğr. Görevlisi Burak BAKIR
Arş. Gör. Murtaza Talha ALTINKAYA