FKS Akademik Kadro


Öğr. Görevlisi Aziz Bahadır ÖZKAN
KURGU SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ ASD BŞK.
Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Talha ALTINKAYA
Öğr. Görevlisi Nihan BENCOYA
Öğr. Görevlisi Ufuk TAMBAŞ
Öğr. Gör. Dr. Burak BAKIR