DEÜ GSF GRAFİK BÖLÜMÜ KADROMUZ

Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

Bölüm Başkanı

Doç. Fuat AKDENİZLİ

Grafik Resimleme ve Baskı
A. D. Bölüm Başkanı

Doç. Tuğcan GÜLER

Grafik Tasarım A.D Başkanı

Doç. Ceren BULUT YUMRUKAYA

Bölüm Başkanı Yrd.

Öğr. Gör. Engin DOĞAN

Bölküm Başkanı Yrd.

Yrd. Doç. M. Korkut ÖZTEKİN

Öğr. Gör. Emre DUYGU

Öğr. Gör. Ömer DURMAZ

Arş. Gör. Betül USLU ÖZKAN

Arş. Gör. Ziyacan BAYAR

Arş. Gör Şerife ASLAN YAVAŞCA

DEÜ GSF GRAFİK BÖLÜMÜ

 

Grafik Bölümü, kurulduğu 1983 yılından bu yana lisans ve lisansüstü eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin plastik sanatlar grubundaki en popüler bölümüdür. Her yıl düzenlenen giriş sınavlarında yoğun bir başvuru arasından en üst dilimdeki öğrencileri seçmektedir. Kuruluşu, zamanının dikkate değer okullarından mezun değerli öğretim üyesi sanatçıların katkılarıyla gerçekleşmiştir. Dünyadaki değişimler ve gelişimler eğitim programında etkilerini güçlü bir biçimde sürdürmüştür. Bölüm 2013 yılından itibaren “Grafik Tasarımı” ve “Grafik Resimleme ve Baskı” olarak iki anasanat dalına ayrılmıştır. Bu anasanat dallarından Grafik Tasarımı Anasanat Dalı’da ağırlıklı olarak Reklam Grafiği ve Görsel İletişim Tasarımı üzerine yoğunlaşılırken, Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalı’nda da İllüstrasyon, Özgün Grafik Baskı ve Animasyon üzerine  yoğunlaşılmıştır. Dört yıllık lisans eğitimini (dersler ve stajlar) tamamlayan öğrenci, hazırladığı bitirme projesinde geldiği noktayı kamuya açık bir jüride kuramsal savunusuyla birlikte uygulamalı işlerini sergiler ve mezun olmaya hak kazanır.

 

Grafik Bölümü'nde eğitim süreci, birebir öğrenci temelli yürütülmektedir. Öğretim elemanları, öğrencileri yakından tanımakta ve ilgi alanları hakkında iletişime girebilmektedirler. Eğitim sürecindeki yatay ve dikey ilişkilerin doğal beklentisi olarak Grafik Bölümü'nün hedefi, evrensel anlamda grafik tasarım problemini algılayan, tanımlayan ve çözüme ulaştıran yaratıcı sanatçı ve tasarımcı adayları yetiştirmektir. Grafik Bölümü'nün diğer bir amacı da Türkiye koşullarında grafik eğitimini gerçekleştirebilecek ve sürekliliği sağlayabilecek öğretim elemanlarını yetiştirmektir. Bölüme bağlı araştırma görevlileri, akademik eğitimleri yanında ayrıca eğitmenlik pratiklerini de geliştirmektedirler. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, çeşitli üniversitelerden gelen araştırma görevlilerinin, lisansüstü eğitimlerini vermekte ve akademik kariyerlerini tamamlamaları için ortam hazırlamaktadır.

GENÇ BEYİN FIRTINASI

 

Grafik Bölümü, kurulduğu 1983 yılından bu yana lisans ve Genç Beyin Fırtınası Grafik Bölümü tarafından düzenlenen görsel iletişim tasarımı günleridir.

 

Bir hafta boyunca Grafik Bölümü’nde iletişim tasarımı üzerine çalışmalar üretilir. Yapılan bu çalışmalar sergilenir ve üzerinde tartışılır.

Temel amaç birbiriyle daha önce karşılaşmamış öğrencilerin hayata atılmadan dış dünyayı tanıması ve oluşan sinerjiyle fikir ve proje üretebilmelerini sağlamaktır.

 

Her yıl düzenlenen etkinlik bir hafta boyunca, seminerler, atölye çalışmaları, genç beyin fırtınası yarışması, sergiler ve diğer çeşitli projelerden oluşmaktadır.

GBF 17 İletişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

 

Güldeste Sokak no:2 Balçova / İZMİR

 

+90 232 412 91 69

 

grafik@deu.edu.tr