Üniversitemiz Senatosunun 13.08.2020 tarihli ve 549/02 sayılı oturumunda alınan kararlar doğrultusunda UZAKTAN ÖĞRETİM YOLUYLA YAPILACAK DERSLERE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

Yayınlanma Tarihi: 25-08-2020