Fakültemiz Öğrenci Temsilcisi ile Birim Öğrenci Temsilcileri Seçim Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 27-10-2021

Fakültemizde Öğrenci Temsilcisi ile Birim Öğrenci Temsilci seçimleri gerçekleştirilecek olup, başvurular 3 Kasım 2021 tarihine kadar dilekçeniz ve gerekli belgeler ile Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine yapılacaktır. Öğrenci Temsilcisi adaylarına aranacak nitelikler aşağıda belirtilmekte olup bu ve diğer hususlarda detaylı bilgilere belirtilen linkten ulaşabilirsiniz.

Öğrenci Seçimi Takvimi için tıklayınız

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi için tıklayınız

Öğrenci Temsilcisi Seçimi Aday Formu için tıklayınız

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

           (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması ,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart için e devlet üzerinden alınan belgenin; ( c) ve (f) bendinde yer alan şartların tespiti için adli sicil belgesinin ibrazı gerekir.

 

Yukarıda Belirtilen Belgeleri Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine Eksik Teslim Eden Öğrencilerimizin Başvuruları Dikkate Alınmayacaktır!