AKADEMİSYENLERİMİZİN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! İNCELEYİNİZ.

Yayınlanma Tarihi: 07-05-2020

AYRINTILI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ!

https://gsf.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/05/senato-karari.pdf

2019-2020 öğretim yılı Akademik Takvimi, Sınav, Staj/Uygulamalı Eğitim ile eğitim ve öğretime ilişkin hususlar hakkında Üniversitemiz Senatosu’nun 06.05.2020 tarih ve 542/03 sayılı karar örneği

FAKÜLTEMİZİ İLGİLENDİREN ALANLAR:

  • Yaz dönemine bırakılan dersler ile sınavlar
  • Daha önce yaz dönemine bırakılan ve yüz yüze yapılması planlanan derslerin de uzaktan öğretim yöntemiyle 12 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması,
  • Üniversitemize bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda yapılacak olan tüm yıl içi, yılsonu ve bütünleme sınavlarının ödev, proje, sunum vb. yöntemlerle yapılması, bu değerlendirmeler sonucunda oluşan notların öğrenci bilgi sistemine işlenmesi,
  • Stajlar
  • Pandemi öncesi başlanılan ve pandemi nedeniyle ara verilen stajlardan en az %’50 si tamamlananların yapılmış sayılması,
  • % 50’si tamamlanmamış olan stajların uzaktan öğretim yöntemi ile ödev, proje ya da uygulama dosyası vb. faaliyetlerle yapılması,
  • Bunun dışındaki stajlara ilişkin hususların ilgili birim yönetim kurullarınca karar bağlanması,
  • Tek/Üç ders sınavları
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri ile gereğince yapılacak olan “Tek Ders Sınavı” nın bu dönemle sınırlı olmak üzere “Üç Ders Sınavı” olarak uygulanması, sınav tarihlerinin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek duyurulması,

AKADEMİK TAKVİM

 

Başlama

Bitiş

Bahar dönemi dersler (yaz dönemine bırakılan dersler dâhil) ve yıl içi değerlendirmeler

01.06.2020

12.06.2020

Yarıyıl/yılsonu sınavları

22.06.2020

03.07.2020

Bütünleme Sınavları

06.07.2020

10.07.2020

Üç Ders Sınavları

İlgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenerek duyurulacaktır.