Yönerge ve Yönetmelikler

 

Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları

Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

Diploma Çalışması Yönergesi

Pratik Çalışma ve Staj Yönergesi

NG Nafi Güral Sanat Galerisi Yönergesi

Kazım Türker Sanat Galerisi Yönergesi

Yedi Dergisi Yayın Kurulu Yönergesi