Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı

Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı

Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı, Sanat ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli teknik, kuramsal ve  kültürel donanıma sahip, gözlem-analiz-sentez sistematiği içinde desen, üçboyutlu tasarım ve renk alanlarındaki bilgi ve becerileri gelişmiş, yorumlama ve ifade yeteneğiyle sanata dair farkındalıkları ve  yaratıcılığı olan, disiplinlerarası etkileşimlere açık, çağdaş, yenilikçi,  özgün tasarımcı ve sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. 

ÖĞRETİM KADROSU

Prof. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ERSAĞDIÇ

Öğr. Gör. Berna AYDIN (Bölüm Başkan Yrd.)

Öğr. Gör. İlke İLTER GÜVEN

Öğr. Gör. Melih TOMAK

Arş. Gör. Hayal İNCEDOĞAN İMAMOĞLU

Arş. Gör. Mehmet Ali ZEREN