Temel Sanat Eğitimi

Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı, Sanat ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli teknik, kuramsal ve  kültürel donanıma sahip, gözlem-analiz-sentez sistematiği içinde desen, üçboyutlu tasarım ve renk alanlarındaki bilgi ve becerileri gelişmiş, yorumlama ve ifade yeteneğiyle sanata dair farkındalıkları ve  yaratıcılığı olan, disiplinlerarası etkileşimlere açık, çağdaş, yenilikçi,  özgün tasarımcı ve sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar.

 

ÖĞRETİM KADROSU

Doç. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU (Bölüm Başkanı)
 
Öğr. Gör. Yıldız ERSAĞDIÇ
 
Öğr. Gör. Berna AYDIN
 
Öğr. Gör. İlke İLTER GÜVEN
 
Arş. Gör. Hayal İNCEDOĞAN İMAMOĞLU
 
Arş. Gör. Mehmet Ali ZEREN