Temel Sanat Eğitimi

Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı, Sanat ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli teknik, kuramsal ve  kültürel donanıma sahip, gözlem-analiz-sentez sistematiği içinde desen, üçboyutlu tasarım ve renk alanlarındaki bilgi ve becerileri gelişmiş, yorumlama ve ifade yeteneğiyle sanata dair farkındalıkları ve  yaratıcılığı olan, disiplinlerarası etkileşimlere açık, çağdaş, yenilikçi,  özgün tasarımcı ve sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar.

 

ÖĞRETİM KADROSU

Doç. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU/ Anasanat Dalı Başkanı

Öğr. Gör. Yıldız ERSAĞDIÇ

Öğr. Gör. Berna AYDIN

Öğr. Gör. İlke İLTER

Arş. Gör. Hayal İNCEDOĞAN

Doç. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Hakkı HÜNLER
Öğr. Gör. Dr. Yalçın MERGEN
Öğr. Gör. Yıldız Ersağdıç
Öğr. Gör. Hilal S. Yılmaz
Öğr. Gör. Berna Aydın
Öğr. Gör. İlke İLTER
Arş. Gör. Hayal İNCEDOĞAN