Ders İçerikleri

SANAT KURAMLARI ANABİLİM DALI

DERS iÇERİKLERİ

GENEL SANAT TARİHİ I TEM 1015

ÖĞR. GÖR. YALÇIN MERGEN

Tarih Öncesi Çağlardan başlayarak, Mısır, Mezopotamya, Anadolu Uygarlıkları, Girit, Miken, Yunan, Helenistik, Etrüsk, Roma, Orta Çağ öncesi doğu ve Ortadoğu kültürlerinde sanatın süreçlerini ilgilendiren aşamalar tanıtılmaktadır. Bu uygarlıklar arasında var olan özellikle kültür difüzyonizmi gibi kültürel süreçlerin üslupsal özellikleri etkileme biçimleri; mimari, mimari-plastik elsanatları ve mimari anıtsal plastik örnekleri üzerinden ve görsel malzemeler ile desteklenerek sunulmaktadır.

Dersin amacı, öncelikle sanat eğitiminin ilk yıllarından başlayarak, sanata dair ve sanatın tarihsel süreçlerinin de kapsadığı kavramların doğru ve yerinde kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca sanat kavramının ortaya çıkış sürecini doğru kavratabilmek, kültürlerin sanat anlayışlarını ve günümüz sanat anlayışı ile farklılıklarını analiz edecek biçimde bu kültürlerin üslup geleneklerini görsel malzemeler eşliğinde karşılaştırmalı olarak öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.

Sanat tarihi kavramlarını öğrenme ve ele alınan dönemlerin üslupsal özelliklerini, kavrama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme yetilerini kazandırmak

GENEL SANAT TARİHİ II – TEM 1020

ÖĞR. GÖR. YALÇIN MERGEN

Ders Erken Hristiyanlık döneminden Rönesans sonuna kadar Batı sanatıyla, doğuşundan Klasik Osmanlı Sanatının başlangıcına kadar İslam ve Türk-İslam Sanatı konularını kapsamaktadır. Bu uygarlıklar arasında var olan özellikle kültür difüzyonizmi gibi kültürel süreçlerin üslupsal özellikleri etkileme biçimleri; mimari, mimari-plastik elsanatları ve mimari anıtsal plastik örnekleri üzerinden ve görsel malzemeler ile desteklenerek sunulmaktadır.

Dersin amacı, öncelikle sanat eğitiminin ilk yıllarından başlayarak, sanata dair ve sanatın tarihsel süreçlerinin de kapsadığı kavramların doğru ve yerinde kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca sanat kavramının ortaya çıkış sürecini doğru kavratabilmek, kültürlerin sanat anlayışlarını ve günümüz sanat anlayışı ile farklılıklarını analiz edecek biçimde bu kültürlerin üslup geleneklerini görsel malzemeler eşliğinde karşılaştırmalı olarak öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.

Sanat tarihi kavramlarını öğrenme ve ele alınan dönemlerin üslupsal özelliklerini, kavrama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme yetilerini kazandırmak.

GENEL SANAT TARİHİ III – TEM 2019

ÖĞR. GÖR. YALÇIN MERGEN

16.yüzyıl ve sonrasında Avrupa merkezli sanat anlayışı devrim niteliğinde bir değişim geçirmektedir. Bu nitel değişimin Avrupa’da en önemli sonucu plastik değer üretiminin artık Grek kaynaklı sanat anlayışından ayrışıyor olmasıdır. Rönesans’dan başlayarak 21. yüzyıla kadar olan süreç sanatın hızlı değişimine şahitlik yapmaktadır. Ders çerçevesinde bu değişim farklı coğrafyalar açısından değerlendirilmekte, bu uygarlıklar arasında var olan özellikle kültür difüzyonizmi gibi kültürel süreçlerin üslupsal özellikleri etkileme biçimleri; mimari, mimari-plastik elsanatları ve mimari anıtsal plastik örnekleri üzerinden ve görsel malzemeler ile desteklenerek sunulmaktadır.

Dersin amacı, öncelikle sanat eğitiminin ilk yıllarından başlayarak, sanata dair ve sanatın tarihsel süreçlerinin de kapsadığı kavramların doğru ve yerinde kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca sanat kavramının ortaya çıkış sürecini doğru kavratabilmek, kültürlerin sanat anlayışlarını ve günümüz sanat anlayışı ile farklılıklarını analiz edecek biçimde bu kültürlerin üslup geleneklerini görsel malzemeler eşliğinde karşılaştırmalı olarak öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.

Sanat tarihi kavramlarını öğrenme ve ele alınan dönemlerin üslupsal özelliklerini, kavrama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme yetilerini kazandırmak.

GENEL SANAT TARİHİ IV – TEM 2020

ÖĞR. GÖR. YALÇIN MERGEN

Ders çerçevesinde bu değişim farklı coğrafyalar açısından değerlendirilmekte, dönemsel ve bölgesel üslupların 19. yüzyıl sonrasında Modern sanata ve ardından da Çağdaş Sanata nasıl dönüştüğü irdelenmektedir. Bu kültürler arasında var olan özellikle kültür difüzyonizmi gibi kültürel süreçlerin üslupsal özellikleri etkileme biçimleri; mimari, mimari-plastik elsanatları ve mimari anıtsal plastik örnekleri üzerinden ve görsel malzemeler ile desteklenerek sunulmaktadır.

Dersin amacı, öncelikle sanat eğitiminin ilk yıllarından başlayarak, sanata dair ve sanatın tarihsel süreçlerinin de kapsadığı kavramların doğru ve yerinde kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca sanat kavramının ortaya çıkış sürecini doğru kavratabilmek, kültürlerin sanat anlayışlarını ve günümüz sanat anlayışı ile farklılıklarını analiz edecek biçimde bu kültürlerin üslup geleneklerini görsel malzemeler eşliğinde karşılaştırmalı olarak öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.

Sanat tarihi kavramlarını öğrenme ve ele alınan dönemlerin üslupsal özelliklerini, kavrama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme yetilerini kazandırmak.

SANAT ESERİ ÇÖZÜMLEMESİ I – TEM 3027

ÖĞR. GÖR. YALÇIN MERGEN

1900’lerden günümüze kadar olan sanat akımlarının görseller eşliğinde tanıtılıp, farklı eser analiz yöntemleriyle çözümlenmesi. Çağdaş sanat akımlarını tarihsel gelişim/ilgi ve karşıtlıkları içerisinde öğrenebilme ve farklı eser analiz yöntemleriyle çözümlenme yetisini kazanma.

SANAT ESERİ ÇÖZÜMLEMESİ II – TEM 3030

ÖĞR. GÖR. YALÇIN MERGEN

1900’lerden günümüze kadar olan sanat akımlarının görseller eşliğinde tanıtılıp, farklı eser analiz yöntemleriyle çözümlenmesi. Çağdaş sanat akımlarını tarihsel gelişim/ilgi ve karşıtlıkları içerisinde öğrenebilme ve farklı eser analiz yöntemleriyle çözümlenme yetisini kazanma.

15.- 19. YÜZYILLAR ARASI SANAT AKIMLARI – TEM 3119

ÖĞR. GÖR. YALÇIN MERGEN

Genel Sanat Tarihi dersleri ile 15. ile 19. Yüzyıllar arasındaki akımlar, sanatçılar, üsluplar hakkında detaylı bilgi vermek. Ayrıca, toplumsal süreçlerden etkilenen sanat ortamı ve sanat üretiminin çağımıza doğru evrilme sürecini kavratarak modern ve güncel sanatın tarihsel süreçten nasıl beslendiğini açıklığa kavuşturabilmek.  

19.– 20. YÜZYILLAR ARASI SANAT AKIMLARI – TEM 3120

ÖĞR. GÖR. YALÇIN MERGEN

19.yüzyıl sonu ile ortaya çıkan yeni sanat algısının ortaya çıkış nedenlerini ortaya koymak. 20 yüzyıl’ın bunalımları ve sanat arasındaki bağlantıları anlaşılır kılmak, modern ve güncel sanat arasındaki bağlantı ve farkları tanımlayabilmek. Modernism ve Postmodernist sanat anlayışını öğrencinin anlayabileceği bir üslupta tanıtabilmek.

İKONOLOJİ – TEM 2024

ÖĞR. GÖR. YALÇIN MERGEN

İkonografik çözümleme ve ikonolojik yorum Erwin Panofsky tarafından geliştirilmiş bir çözümleme yöntemidir. Özellikle figüratif ve konulu sanat eserlerinde kullanılan bu yöntem geçerliliğini halen korumaktadır. Bu ders kapsamında ikonografik çözümleme ve ikonolojik yorum yönteminin eserlerde nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Ayrıca Bedrettin Cömert’in  Türkiye sanat tarihi çalışmalarına bu yöntemi yerleştirme nedeni olan Eski ve Yeni Ahit öyküleri sunulmaktadır.

Sanat eserlerinde günlük hayattan kutsal kitaplara ve mitolojiye kadar geniş bir alan tutan figüratif anlatımcı sanat eserlerindeki konuların, ikonografik çözümleme ve ikonolojik yorumlama yöntemine dayalı olarak tanımlanabilmesi. Hıristiyanlık ve İslâm ikonografisinin birinci el kaynaklara dayalı olarak açıklanması. Öğrenciye bu konulara dair tespitleri sanat eserleri üzerinden sağlıklı biçimde gerçekleştirme yetisi kazandırmak.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZMA TEKNİKLERİ- TEM 4009

ÖĞR. GÖR. YALÇIN MERGEN

Genel ve ortak bir dil olarak kabul edilen bilimsel düşünme pratiği, bilimsel dil ve yazma kriterleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Tez, rapor, makale gibi uluslararası ortak yazma ve anlatım tekniklerini gerektiren üretimlerde kullanılan ilkeleri, araştırma basamaklarını tanıtmak ve öğrenciye uluslararası düzeyde yazma yetisi kazandırmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

SANAT HUKUKUTEM4029

ÖĞR. GÖR. ÖZLEM KOCANAOĞULLARI

Fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile sanatçıların, manevi ve mali haklarını, bu haklara ilişkin tasarruf esas ve usullerini, yetki ve sorumlulukları kapsamaktadır.

SANAT PSİKOLOJİSİ I- TEM 2033

ÖĞR. GÖR. DR. HİLAL SÜREYYA YILMAZ

Öğrencilere sanatçı, eser ve algılayan arasındaki ilişkiyi değerlendirmede sanatsal çalışmalarında ve çözümlemelerinde psikolojinin sağlayacağı derinlikten faydalanmaları için rehberlik etmektir.

SANAT PSİKOLOJİSİ II- TEM 2036

ÖĞR. GÖR. DR. HİLAL SÜREYYA YILMAZ

Öğrencilere sanatçı, eser ve algılayan arasındaki ilişkiyi değerlendirmede sanatsal çalışmalarında ve çözümlemelerinde psikolojinin sağlayacağı derinlikten faydalanmaları için rehberlik etmektir.

SANAT FELSEFESİ I- TEM 3021

DOÇ. DR. FEYZİ KORUR

Dersten beklenmesi gereken pratik amaç öğrencinin “sanat felsefesi”nin temel kavramlarının ve problemlerinin tarihsel ve felsefî derinliğine belli ölçüler içerisinde nüfuz etmesi ve konuyla ilgili bugünün kavramlarını ve problemlerini bu derinlikle bağıntı içerisinde anlayabilmesi ve kavrayabilmesidir. En genel çerçevesi içerisinde bu sanat felsefesi dersi, güzel’in, sanat’ın ve duyarlığın veya alımlamanın felsefî kavramsal değerlendirilişinde olgunlaşma hedefine doğru ilerletilmeye çalışılacaktır.

SANAT FELSEFESİ II- TEM 3024

DOÇ. DR. FEYZİ KORUR

Dersten beklenmesi gereken pratik amaç öğrencinin “Sanat felsefesi”nin temel kavramlarının ve problemlerinin tarihsel ve felsefî derinliğine belli ölçüler içerisinde nüfuz etmesi ve konuyla ilgili bugünün kavramlarını ve problemlerini bu derinlikle bağıntı içerisinde anlayabilmesi ve kavrayabilmesidir. En genel çerçevesi içerisinde bu sanat felsefesi dersi, güzel’in, sanat’ın ve duyarlığın veya alımlamanın felsefî kavramsal değerlendirilişinde olgunlaşma hedefine doğru ilerletilmeye çalışılacaktır.

SANAT TOPLUMBİLİM I- TEM 4003

ÖĞR. GÖR. DR. HİLAL SÜREYYA YILMAZ

Sanatçı, eser ve algılayan arasındaki ilişkiyi değerlendirmede sosyolojik bir bakış açısı kazandırmak, öğrencilere sanatsal çalışmalarında ve eleştirel bakışta toplumsala ait derinliği çözümleme yetisi sağlamada bir temel oluşturmaktır.

SANAT TOPLUMBİLİM II- TEM 4008

ÖĞR. GÖR. DR. HİLAL SÜREYYA YILMAZ

Sanatçı, eser ve algılayan arasındaki ilişkiyi değerlendirmede sosyolojik bir bakış açısı kazandırmak, öğrencilere sanatsal çalışmalarında ve eleştirel bakışta toplumsala ait derinliği çözümleme yetisi sağlamada bir temel oluşturmaktır.

ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I- TEM 4041

DR. ÖĞR. ÜYESİ YILDIZ ERSAĞDIÇ

Sanatı tarihsel dizgesi içerisinde, öne çıkan akım ve oluşumlarla   anlamaya / ilişkilendirmeye yönelik pratikleri geliştirebilmek.

ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II- TEM 4044

Dr. ÖĞR. ÜYESİ YILDIZ ERSAĞDIÇ

Sanatı tarihsel dizgesi içerisinde, öne çıkan akım ve oluşumlarla  anlamaya / ilişkilendirmeye yönelik pratikleri geliştirebilmek.

POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ-TEM 1220

ÖĞR. GÖR. DR. HİLAL SÜREYYA YILMAZ

Öğrencilerin kültür, popüler kültür, yüksek kültür ve alt kültürler kavramları üzerinde düşünmeleri sağlamak, bu kavramları eleştirel teorilerle birlikte incelemek ve öğrencileri film, televizyon dizi ve programları, reklam filmi gibi kültür ürünlerini incelemek için gerekli araçlarla donatmaktır.

TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA- TEM 1210

ÖĞR. GÖR. DR. HİLAL SÜREYYA YILMAZ

Öğrencilerin toplumda cinsiyet, etnik köken, sınıf gibi başlıklarla nitelendirilen bireylerden yola çıkarak iletişim süreçlerini irdelemek ve bu başlıkların yörüngesinde ortaya çıkan toplumsal hareketleri, özellikle medyadaki sunumları doğrultusunda incelemek için gerekli araçlarla donatmanın yanı sıra toplumdaki önyargı ve ayrımcılığın karşısında duruş sergileyen sanatsal dokunuşları analiz edebilmektir.

MİTOLOJİ- TEM 2017

ÖĞR. GÖR. SELİM MARTİN

Mitoloji sanatın varoluş süreci içinde önemli bir kaplamaktadır. Özellikle Batı merkezli sanat üretiminde sanat eserlerinde Grek mitolojisinin yoğun olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle ve sanat eğitimimizin Batı kaynaklı olmasından hareketle Mitoloji dersi kapsamında ağırlıklı Grek Mitolojisi?nin içerdiği konular ele alınmaktadır. Sanat eserlerinde Grek Mitolojisi ile ilgili konuları, bu konularda yer alan kahramanların ve olayların sembollerini tanıtmak. Öğrencilerin sanat eserlerindeki bu konu ve sahneleri doğru biçimde tanımasını sağlamak.

 

TEMEL SANAT EĞİTİMİ ANASANAT DALI

DERS İÇERİKLERİ

TEMEL TASARIM I- TEM 1101

PROF. DR. HACI YAKUP ÖZTUNA, DR. ÖĞR. ÜYESİ YILDIZ ERSAĞDIÇ, ÖĞR. GÖR. İLKE İLTER GÜVEN, ÖĞR. GÖR. BERNA AYDIN, ÖĞR. GÖR. AHMET ÖZKAN, ÖĞR. GÖR. ENGİN DOĞAN

 1. Çizgi, şekil, doku, renk, mekan, renk gibi tasarımın görsel dağarcığının farkındalığını (bilincini) geliştirebilmesi;
 2. Birlik, çeşitlilik, denge, vurgu, egemenlik, ritim, hareket, görsel uyum, oran, boyut, hiyerarşi, figür/zemin ilişkilerini ve plastik ekonomi gibi tasarım ilkelerini anlayabilmesi;
 3. Projeler ve tartışmalar yoluyla kavramsal, analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilmesi;
 4. Rengin temel özellikleri hakkında bilgi edinmesi;
 5. Renk Kontraslıklarını öğrenmesi;
 6. Rengi ve ton değerini ayırt etmesini ve görmesini öğrenmesi;
 7. Diğer renkleri bulmak için renkleri karıştırmasını öğrenmesi;
 8. Işığın, renk ve biçim algılamamızı etkilediği değişik yöntem ve yolları inceleyerek öğrenebilmesi;
 9. Öğrencinin temel perspektif bilgileri ışığında oran-orantı hatası yapmadan, tasarlanmış veya organik objeleri, farklı çizgi tarzlarıyla çizgisel, tonlamalı ve gerçekçi bir şekilde çizebilmeyi/resmedebilmeyi öğrenebilmesi amaçlanmaktadır.

TEMEL TASARIM II-TEM 1102

PROF. DR. HACI YAKUP ÖZTUNA, DR. ÖĞR. ÜYESİ YILDIZ ERSAĞDIÇ, ÖĞR. GÖR. İLKE İLTER GÜVEN, ÖĞR. GÖR. BERNA AYDIN, ÖĞR. GÖR. AHMET ÖZKAN, ÖĞR. GÖR. ENGİN DOĞAN

 1. Öğrencilere Sanat Tarihi içindeki önemli yaklaşımlarla ilgili teorik ve pratik çalışmalar yaptırarak bilgi vermek,
 2. Projeler ve tartışmalar yoluyla öğrencilere kavramsal ve analitik düşünme becerilerini geliştirmektir.

Bu derste öğrencinin,

 1. Rengin yapısal ve ifadeci anlatımını keşfedebilmesi,
 2. Rengin psikolojik etkilerini kavrayabilmesi
 3. Üç Boyutlu mekânda şekil/düzlemin, çizginin nasıl İki Boyutlu mekândaki şekilden, çizgiden farklı olduğunu öğrenebilmesi,
 4. Üç boyutlu algılama ve yorumlama becerisini geliştirebilmesi,
 5. Öğrenciler, işçiliğin içeriğe katkısını, malzemelerin potansiyel işlevini, ekleme ve eksiltme gibi biçimlendirme tekniklerinin olanaklarını araştırması amaçlanmaktadır.

TEMEL DESEN I- TEM 1201

DR. ÖĞR. ÜYESİ YILDIZ ERSAĞDIÇ, ÖGR. GÖR. İLKE İLTER GÜVEN, ÖĞR. GÖR. HAMDİ GÖKOVA

Öğrencilerin temel biçimlendirme öğelerini canlı model ve obje etütleri üzerinden farklı malzeme tekniklerini kullanarak ifade edebilmeleri hedeflenir.

TEMEL DESEN II- TEM 1202

DR. ÖĞR. ÜYESİ YILDIZ ERSAĞDIÇ, ÖGR. GÖR. İLKE İLTER GÜVEN, ÖĞR. GÖR. HAMDİ GÖKOVA

Bu derste öğrencinin insan figürünün anatomisini oran-orantı-hacim ilişkilerine odaklanarak farklı çizim ve üslubal ifadelerle görselleştirebilmeleri hedeflenir.

TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ- TEM 1410

PROF. DR. HACI YAKUP ÖZTUNA,  ÖĞR. GÖR. AHMET ÖZKAN, ÖĞR. GÖR. BERNA AYDIN

Sanat ve tasarımın temel ilke ve öğelerini kavrayarak görsel dağarcığının farkındalığının geliştirilmesi; 2. Sanat ve tasarımdan Disiplinlerarası örneklerle kendi sanatsal ifade ve yaratım sürecine katkı sağlayacak gerekli kuramsal alt yapıyı ve eleştirel bakış açısını kazanması; 3. Sunumlar aracılığıyla kavramsal, analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmesi; 4. Işık ve Rengin temel özellikleri, renk psikolojisi ve sanat tarihi içindeki yeri hakkında bilgilenmesi; 5. Kadraj ve kompozisyona dair farklı yaklaşımları değerlendirebilmesi; hedeflenmektedir.

TEMEL FOTOĞRAF- TEM 1021

PROF. DR. MEHMET KOŞTUMOĞLU

Fotoğraf tarihi,fotoğraf kimyasalı-fiziği ve elektronik aşamalarını öğrenmek.

Fotoğraf Makinası , Işık ve lenslerin özelliklerini bilerek; Kadraj-enstantane ve diyaframın uygun olarak kullanılması. Stüdyo  ve obje  çekim uygulamalarına  yönelik eğitim almak. Kendi tasarladıkları ve ürettiklerinin fotoğraflayabilmek.

DİJİTAL FOTOĞRAF- TEM1022

PROF. DR. MEHMET KOŞTUMOĞLU

Dijital fotoğraf makinelerinin kullanımı ve çekim sonrasında dijital fotoğraf verisinin bilgisayar programları yardımıyla işlenerek baskı aşamasına getirilmesinin öğretilmesi.

SANATSAL ANATOMİ- 1006

DR. ÖĞR. ÜYESİ YILDIZ ERSAĞDIÇ

İnsan vücudunun  anatomik yapı özelliklerinin tanınması ve de bunların parça-bütün/ hareket  ilişkileri içerisinde kavranması.

GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ- TEM 1420

Bu derste ; Görsel eğitimin sadece resim sanatıyla ilgili olmadığını gözün eğitilmesinin düşüncenin yaratıcılığının geliştirilmesi demek olduğunu disiplinlerarası sanat tarihsel karşılaştırmalı örneklerle açıklanması hedeflenmektedir.

TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ- TEM 1007

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ÇETİN

Bu ders; tasarım öncelikli olmak üzere, yaşamda yer alan tasarların, tasarım sürecine dönüşümü, üretim öncesi projelendirilmesi ve sorunlarının anlatımı için gerekli olan ifade tekniklerinin eğitimini içermektedir.

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ- TEM 1301

ÖĞR. GÖR. BETÜL USLU ÖZKAN

Görsel algılamaya yönelik çalışmalar gösteriyor ki, dünya ya da imgeleri oldukları gibi algılamıyoruz fakat oluşturuyoruz. Biz yalnızca pasif bir kamera değiliz, seçtiğimiz sıradan bir enstantene fotoğraf bile dünyayı aktif olarak yorumlamamızda rol oynuyor. Bu derste, günlük yaşamımızdan ve görsel iletişim tasarımı alanındaki görsel imgeler ve sanat eserlerine kadar gördüklerimizin tekrar şekillendirilmesi amaçlanmaktadır.

ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI- TEM 3025

PROF. DR. MEHMET KOŞTUMOĞLU

Öğrenciye, ürün fotoğrafında özellikle stüdyo çekimlerinin ne olduğu, nasıl çekildiği ve çekilen fotoğrafın nasıl kullanıldığını kavratmak dersin ana amacıdır. Öğrencinin, stüdyoda doğru bir ürün fotoğrafı çekip, bu fotoğrafı bir reklamda kullanılabilecek düzeyde işleyebilmesini sağlamak dersin ikincil amacıdır.

HAREKETLİ GÖRÜNTÜ TASARIMLARINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ- TEM 3100

ÖĞR. GÖR. MELİH TOMAK

Disiplinler arası sanatsal uygulamalarda kullanılan hareketli görüntü yapımının sürekli değiştiği dijital çağda öğrencileri hareketli görüntü çekim sonrası teknikleri ile tanıştırmak. Öğrencilerin çeşitli medya ve biçimlerde yaratıcı projelerine uygulamak üzere kullanabilecekleri bilgisayar teknolojisi ve bazı yazılımları tanıtmaktır. Bu alanda kullanılan bilgisayar programlarının (Adobe CC, Final Cut ve Da Vinci Resolve) kullanılmasını sağlamaktır. Bilgisayar temelli kavramları açıklayarak bilgisayar destekli görüntü tekniklerine giriş. Hareketli görüntü tekniklerini kendini ifade aracı olarak kullanma. Çekim öncesi ve yapım sonrası görüntüler arasında bağlantı kurma. Çekilmiş olan hareketli görüntüleri bilgisayar programları ile işleyerek müdahale etmek.

YENİ MEDYA İÇİN BİLGİSAYAR UYGULAMALARI- TEM 3110

ÖĞR. GÖR. MELİH TOMAK

Bu derste öğrencilerin durağan ve hareketli görüntü düzenleme, ses, müzik ve görsel düzenleme, bilgisayar kullanma yeteneği, dijital görsel biçimlendirme yapabilecekleri bilgisayar uygulamalarını kullanma (Adobe CC Photoshop, Premiere, Media Encoder, InDesign) ve grup çalışmasıyla yapacakları projelerle pratik amaç taşımaktadır. Dönem boyunca yapacak oldukları çalışmaları internet ortamında nasıl sunacakları bu dersin amaçları arasındadır.