Sosyal Alanlar

Prof. Dr. Özdemir Nutku SAHNESİ

2003-2004 öğretim yılında açılışı yapılan çok amaçlı salon pek çok açıdan İzmir’deki en kaliteli salonlardan biridir.
Açıldığı günden bu yana sayısız tiyatro performansına ve etkinliğe ev sahipliği yapan salon Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurumsallığının simgelerinden biridir.
Salonun kapasitesi 321 kişidir.

Prof. Dr. Rauf Beyru SEMİNER SALONU

Kurucu dekanımız Prof. Dr. Rauf BEYRU’nun adının verildiği salonun resmi açılışı 16 Aralık 2008 tarihinde açılmıştır.
93 kişilik salon, seminer, konferans, panel, dia gösterisi, söyleşi vb. etkinlikler için hazırlanmış olup, salonda sabit bir barkovizyon bulunmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

2004- 2005 öğretim yılında kullanıma açılan sergi salonu, bu güne değin kurum içi ve kurum dışından yaklaşık 60 sergiye ev sahipliği yapmıştır.
120 m2 lik sergi salonu tavandan aydınlatılmaktadır.

Anfiler

Fakültemiz bünyesinde yer alan anfiler 90’ar kişiliktir.
Ağırlıklı olarak dersler için kullanılan anfiler çeşitli etkinliklere de evsahipliği yapabilmektedir.