Bölüm İçinden

Prof. Sevim ÇİZER
Bölüm Başkanı
Prof. Halil YOLERİ
Doç. Efe TÜRKEL
Yrd. Doç. A. Temel KÖSELER
Yrd. Doç. Candan GÜNGÖR
Yrd. Doç. Pınar ÇALIŞKAN
Öğr. Gör. Füsun ÇÖVENOĞLU
Araş. Gör. Güler OĞUZ
Arş. Gör. Şafak Çetin ÖZKAN
Araş. Gör. Fadliye YILMAZ
Arş. Gör. Kadriye GAYİN