Bölüm Başkanından

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümünün kuruluş süreci, 1983 yılında G.S.F. Dekanı Prof. Dr. Doğan Tuna döneminde, Mimar Sinan Üniversitesi G.S.F. Dekanı Prof. Sadi Diren’in desteğiyle, Sevim Çizer’in Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev almasıyla başlar. Üniversitenin yeni kurulmuş olmasından kaynaklanan mekan sıkıntıları içerisinde hazırlıklarını yapan bölüm, 1987-88 öğretim yılında Alsancak’ta eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra Narlıdere’de, halen inşası sürmekte olan Güzel Sanatlar kampusünde kendine yer bulmuş ve gerekli mekanları önceden düzenleyerek 1995 yılında buraya taşınmıştır.

Bölümün ilk fırını, Antik Sart kentinin arkeolojik kazı ekibi başkanı Mr. Greenwalt’ın hibe ettiği, antik seramik restitüsyonları üretmek için kullanılmış bir fırındır. Böylece Ege Bölgesi’ndeki antik kentlerde çalışan kazı ekipleri ile o günlerde başlayan ilişkiler gelişerek sürmektedir. Anadolu uygarlıklarının yoğun olarak yaşadığı Ege Bölgesi’nin tarihi ve kültürel özellikleri bölümün kişiliğine etkin biçimde yansımıştır.

Seramik bölümü, kuruluşundan bu yana genç kadroları ile alt yapısını ve tüm gereksinimlerini kendi olanakları ile karşılamağa çalışmaktadır. Örneğin, fırın yapım ve onarımları hocalar ve öğrencilerden oluşan ekiplerle staj dönemlerinde gerçekleştirilmektedir. Eğitimde kullanılan araç-gereç, makine, teçhizat, laboratuar cihazları, bilgisayar gibi ihtiyaçlar öğretim elemanlarının özverili çalışmaları ve hazırladıkları araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi için alınan donanımlar ile sağlanmıştır. Teknoloji ve sanatı birlikte yaşayan bir bölüm olarak yenilikler izlenmekte ve gelişmelere uygun değişimi gerçekleştirmeye hazırlıklı olunmaktadır.

Lisans ve Lisansüstü programlarını uygulamakta olan bölüm eğitim ve öğretimde öncelikle, seramiği sanatsal üretim malzemelerinden biri olarak kabul eden görüşü temel alır. Seramik malzemeyi tanıtmak ve onunla sanatsal üretim yapabilmek için gerekli olan süreyi uygun Lisans ve Lisansüstü programlar ile sağlamaya ve dengelemeye çalışır. Öğrencilerin bu malzemeyi teknolojisi ile birlikte tanımasını ve amacına uygun olarak kullanabilmesini hedefler. Orta öğretimden gelen eksikleri telafi etmek için kuramsal ve uygulamalı temel sanat eğitimi programlarına önem verir.

Akademik sanat anlayışı ile günümüzün sanat akımları arasındaki geçişler sanat kuramları disiplinleri desteğiyle öğrenciye aktarılmaya ve kompozit bir üretim özelliği gösteren günümüz sanat yapıtında seramiğin yerini belirlemeğe çalışır. Bir yandan da antik seramiği araştırıp ürettiği astarı, günümüz seramik projelerinde kullanarak seramik tarihinin iki ucunu bir araya getirmeye çabalar.

Günümüz söylemi olan küreselleşmenin sanat alanında da gerçekleşmesi ve ülkemiz sanatının dünya sanatı ile buluşması düşüncesinden yola çıkarak, 1997 yılından beri her yıl “Uluslararası Seramik Sempozyumu” düzenlemekteyiz. Bölümümüz, sempozyumun misafirperverlik, ülke tanıtımı ve sanatsal üretim gibi üç temel amaçtan oluşan yapısı ile seramik dünyasını kucaklamaya çalışmaktadır. Bu güne kadar yapılmış olan sempozyumlar sonucu 20′ den fazla yurtdışı yüksek öğrenim kurumu ile ilişki kurulmuş, onların düzenledikleri etkinliklere de fakültemizden katılımcılar gönderilmiştir. Ayrıca ülkemize zengin bir uluslararası çağdaş seramik yapıt koleksiyonu kazandırılmıştır. Bu yapıtların değerlendirilmesi ve gerekli olan müzenin kurulması için çalışmalar sürmektedir.

Prof. Sevim Çizer

Bölüm Başkanı