Akademik Kadro

Prof. Gülay SAĞLAM
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Borga KANTÜRK
Bölüm Bşk. Yrd.
Prof. A. Mümtaz SAĞLAM
Doç. Dr. Feyzi KORUR
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Hamdi GÖKOVA
Öğr. Gör. Özgür ÖZKAN
Arş. Gör. Arzu OTO
Arş. Gör. Süeda İKİZOĞLU DALKILINÇ