Bölüm İçinden

Prof. Dr. Feridun ÖZİŞ
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Fırat KUTLUK
MBA Başkanı
Prof. Dr. Ayhan EROL
Prof. Dr. Cihan IŞIKHAN
Prof. Dr. İ. Yavuz YÜKSELSİN
Doç. Dr. Aykut Barış ÇEREZCİOĞLU
Bölüm Bşk. Yrd.
Doç. Dr. Ali Cenk GEDİK
Doç. Dr. Elif TEKİN GÜRGEN
Yrd. Doç. Dr. Serhat DURMAZ
Yrd. Doç. Dr. Levent ERGUN
Yrd. Doç. Dr. Suat VERGİLİ
Öğr. Gör. Alp VAROL
Arş. Gör. Buket GENÇ
Araş. Gör. Erdinç ÖZTAN
Araş. Gör. Merve Şule ÇAYCI