Komisyon ve Çalışma Grupları


Fakülte Staj Komisyonu

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Özlenen ERDEM İŞMAL Dekan Yardımcısı
Üye Doç. Efe TÜRKEL Öğretim Üyesi
Üye Yrd.Doç.Dr. Uğur AKINCI Öğretim Üyesi 
Üye Yrd.Doç. Cemal MEYDAN Öğretim Üyesi 
Üye Yrd.Doç. Dr. Faik Kartelli Öğretim Üyesi 

 

 

Fakülte İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Özlenen ERDEM İŞMAL Dekan Yardımcısı
Üye Doç.Dr. Aykut Barış ÇEREZCİOĞLU Öğretim Üyesi 
Üye Yrd.Doç. Borga KANTÜRK Öğretim Üyesi 
Üye Prof. Aslıhan ÜNLÜ Öğretim Üyesi 
Üye Yrd.Doç.Dr. Sabire SOYTOK Öğretim Üyesi 

 

 

Fakülte Burs Komisyonu

Komisyon Başkanı Yrd.Doç. Vedat KACAR Dekan Yardımcısı
Üye Yrd.Doç.Dr. Atay GERGİN Öğretim Üyesi
Üye Yrd.Doç.Dr. Gökhan Birinci Öğretim Üyesi
Üye Doç. Fuat AKDENİZLİ Öğretim Üyesi
Üye Öğr.Gör. Tülin ADANIR Öğretim Üyesi

 

Fakülte Kalite Birim Komisyonu 

Komisyon Başkanı Prof. Mümtaz SAĞLAM Dekan 
Üye Prof.Dr. Özlenen ERDEM İŞMAL Dekan Yardımcısı
Üye Doç. Leyla YILDIRIM Öğretim Üyesi 
Üye Rıza ÖZBEK Fakülte Sekreteri
 Üye Uzman Mine İNANÇ DEMİR Uzman
Yedek Üye Yrd. Doç. Vedat KACAR Dekan Yardımcısı

 

 

Öğretim Programı Değişikliği Ön Değerlendirme Kurulu 

Kurul Başkanı Prof. Dr. Özlenen ERDEM İŞMAL Dekan Yardımcısı
Üye Doç. Efe TÜRKEL Öğretim Üyesi 
Üye Doç. Ceren BULUT YUMRUKAYA Öğretim Üyesi 
Üye Yrd.Doç. Gonca KARAVAR Öğretim Üyesi 
Üye Arş. Gör. Murtaza Talha ALTINKAYA  Araştırma Görevlisi
     

 

 

Öğretim Programı Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu

Kurul Başkanı Prof. Dr. Özlenen ERDEM İŞMAL Dekan Yardımcısı
Üye Doç. Efe TÜRKEL Öğretim Üyesi 
Üye Doç. Ceren BULUT YUMRUKAYA Öğretim Üyesi 
Üye Doç. Sedef ACAR Öğretim Üyesi 
Üye Yrd.Doç. Gonca KARAVAR Öğretim Üyesi 
Üye Yrd.Doç.  Borga KANTÜRK Öğretim Üyesi 
Üye Yrd.Doç.  Gökçen ERGÜR Öğretim Üyesi 
Üye Yrd.Doç.  Pınar ÇALIŞKAN GÜNEŞ Öğretim Üyesi 
Üye Yrd.Doç.Dr. Sadık TÜMAY Öğretim Üyesi 
Üye Yrd.Doç.Dr. Emrah Suat ONAT Öğretim Üyesi 
Üye Öğr Gör. Berna AYDIN Öğretim Görevlisi
     
     
Üye  Arş. Gör. Murtaza Talha ALTINKAYA  Araştırma Görevlisi

 

 

                                                                                          

 

 

Sergi Düzenleme Kurulu

 Kurul Başkanı Prof. Gülay YAŞAYANLAR SAĞLAM Öğretim Üyesi 
Üye   Prof.Dr. Simber Rana ATAY Öğretim Üyesi 
Üye   Yrd.Doç. Vedat KACAR Dekan Yardımcısı
Üye   Yrd.Doç.Dr. Atay GERGİN Öğretim Üyesi 
Üye   Yrd.Doç. Gökcen ERGÜR Öğretim Üyesi 
Üye   Yrd.Doç. Neşem ERTAN AYATA Öğretim Üyesi 
Üye Öğr Gör. Ömer DURMAZ Öğretim Görevlisi