GRF Akademik Kadro

Prof. Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
Dekan Vekili
Doç. Tuğcan GÜLER
Grafik Tasarımı ASD Bşk.
Doç. M. Korkut ÖZTEKİN
Öğr. Gör. Engin DOĞAN
Öğr. Gör. Ömer DURMAZ
Öğr. Gör. Emre DUYGU
Arş. Gör. Ziyacan BAYAR
Arş. Gör. Şerife Aslan YAVAŞÇA