Bölüm Başkanından

Misyon

Çağın koşullarının gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı eğitimi vermek; bir anlatım biçimi olarak grafik dili kavramış; evrensel anlamda tasarım problemlerini algılama, sorgulama, tanımlama ve çözüm üretebilme alt yapısına sahip, bilinçli ve yaratıcı sanatçı ve tasarımcı adayları yetiştirmektir.

Vizyon

Grafik Bölümü, dünyadaki yenilikleri eğitim sistemine yansıtarak; öğretim programlarının yanı sıra öncü teorik ve uygulamalı akademik çalışmalar ve projeler oluşturan; Türkiye’de grafik alanında bir buluşma ve paylaşım zemini olmayı hedefleyen bir grafik eğtimini amaçlamaktadır.

TARİHÇE

Bugünkü adıyla Grafik Bölümü, 1983-1984 öğretim yılında Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Ege Üniversitesi’nden Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesine geçmesiyle “Uygulamalı Sanatlar Bölümü” altında “Grafik Sanatlar Anasanat Dalı” adıyla eğitim-öğretim serüvenine başlar. Güzel Sanatlar Fakültesi Biçimsel Sanatlar Bölümü içerisinde yer alan Grafik Sanatlar Anasanat Dalı’nda görev yapan sanatçı-eğitmenler, kurucu başkan Adem Genç’in öncülüğünde bu bölümde eğitim vermeye devam etmişlerdir.

Kurulduğu yıllarda Grafik Sanatlar Anasanat Dalı, ülkenin grafik tasarım alanında eğitim veren birkaç üniversitesinden biridir. Böyle bir alanda nitelikli tasarım/sanat bilgisine, kültürüne ve felsefesine sahip elemanlar yetiştirmek fikri İzmir için de bir ilk olmuştur. Grafik Sanatlar Anasanat Dalı’nda kurulduğu günden itibaren analitik ve estetik bilgi anlayışına sahip disiplinlerarası bir eğitim modeli benimsenmiştir.

1983 yılından 1989 yılına kadar, uzmanlık eğitimini İngiltere’de alan Adem Genç, Uygulamalı Sanatlar Bölümü Grafik Anasanat Dalı başkanlığını yürütmüştür. Bu dönemde Necati Abacı (1984 – Öğretim Görevlisi) , eğitimini İngiltere’de yapmış olan Gören Bulut (1986 – Öğretim Görevlisi), Melih Balcıoğlu (1986-Araştırma Görevlisi) gibi sanatçı ve tasarımcılar Grafik Anasanat Dalı’nda göreve başlamışlardır. Gören Bulut ile birlikte uzmanlık eğitimini Almanya’da tamamlayan Ulufer Teker, İngiltere’de eğitim alan Ahmet Sipahioğlu ve Cuma Ocaklı gibi tam zamanlı öğretim elemanları bölümün ilk on yılında etkin rol oynamışlardır. Ayrıca Halil Akdeniz, Cengiz Çekil, İsmail Öztürk gibi öğretim elemanları da Anasanat Dalı’na destek olmuşlardır.

1989 yılında, Grafik Anasanat Dalı Başkanlığını yürüten Adem Genç, Resim Bölümü’ne geçmiştir. Adem Genç’in ayrılmasıyla Gören Bulut Grafik Anasanat Dalı Başkanlığına atanmış, bu tarihten 2001 yılına kadar Grafik Bölümü ve Anasanat Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Gören Bulut, 2005 yılında emekli olmuştur. 2001-2007 yılları arasında Ahmet Sipahioğlu Bölüm ve Anasanat Dalı Başkanlığını yürütmüş, 2007 yılında emekli olması sonucunda yerine Ulufer Teker atanmıştır. 2008 yılında Ulufer Teker’in emekli olması sonucu Grafik Bölümü ve Grafik Anasanat Dalı Başkanlığını, 1992-1998 yılları arasında lisansüstü eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamlamış olan H. Yakup Öztuna devralmıştır. 1989 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başlamış olan Öztuna halen bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

Uygulamalı Sanatlar Bölümü Grafik Sanatlar Anasanat Dalı ilk mezunlarını 1987 yılında vermiştir. 1988-1989 yılında Sosyal Bilimler Enstitü’süne bağlı olarak Lisansüstü eğitimine başlamıştır.

1992 yılında Fakülte’nin yeniden teşkilatlanması sonucunda, Uygulamalı Sanatlar Bölümü altında yer alan Grafik Anasanat Dalı, yeni kurulan Grafik Bölümü altında işlev göstermeye başlamıştır. Dönemin Öğretim Elemanı kadrosu bu yıllarda Cuma Ocaklı, Gören Bulut, Ahmet Sipahioğlu, Ulufer Teker, Cahit Onur ve Mehmet Ak’tan oluşmaktadır. 1993 yılında Cuma Ocaklı Resim Bölümü’ne geçmiş, 2008 yılında Cahit Onur emekli olmuştur. Ayrıca bu dönemde Galip Emin Sonad (1992-1999 – Araştırma Görevlisi) ve Enver Akmaner (1997-2002 – Araştırma Görevlisi) gibi isimler de bölümde görev almışlardır.

Daha sonraki yıllarda Bölüm, Gören Bulut’un öncülüğünde görev alan öğretim elemanlarına ek olarak Bilal Erdoğan, Umur Türker gibi isimleri kazandırarak eğitim öğretim hayatına devam etmiştir.

2011 yılında Grafik Bölümü’nün bünyesinde yer alan Grafik Anasanat Dalı adı “Grafik Tasarımı Anasanat Dalı” olarak değiştirilmiştir. 2012 yılında Grafik Tasarımı Anasanat Dalı’na ek olarak “Grafik Resimleme ve Baskı (İllüstrasyon ve Baskı) Anasanat Dalı”nın kurulmasıyla Grafik Bölümü, eğitim ve öğretim hayatına iki Anasanat Dalı ile devam etmektedir.

Yirmibirinci yüzyılda kuramsal, kavramsal ve yaratıcı düşünme yeteneklerini öne çıkaran, eleştirel bir bakış açısını ön planda tutan ve kapsamlı bir eğitim modelini hedefleyen Grafik Bölümü, daha önceki yıllarda bölüme hizmet vermiş değerli öğretim elamanlarının eğitim geleneğini yenilikçi bakış açısıyla harmanlayarak, H. Yakup Öztuna, Tuğcan Güler, Korkut Öztekin, Ceren Bulut Yumrukaya, Engin Doğan, Ömer Durmaz, Emre Duygu, Betül Uslu Özkan, Ziyacan Bayar, Şerife Aslan Yavaşca gibi genç eğitimci kadrosuyla sürdürmektedir. Bölüm, geleneksel eğitim yöntemlerinin ötesinde uzmanlık alanlarına yönelik eğitim modelini, öğrenci merkezli bir anlayışla benimseyerek; öğrencilerin kuramsal, pratik ve analitik yetkinliklerini geliştirmelerine yardım eden; yaratıcı ve yetkin grafik tasarımcılar, illüstratörler ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA

BÖLÜM BAŞKANI