FTS Akademik Kadro


Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÇETİN ÖZKAN
Film Tasarım ve Yazarlık ASD Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Sabire SOYTOK
Dr. Öğr. Üyesi Ozan OTAN
Dr. Öğr. Üyesi Dilek TUNALI