Ders İçerikleri

1.SINIF

GÜZ DÖNEMİ

Görsel Tasarım Ve Fotoğraf Kompozisyonu I

Fotoğrafik Tasarımın oluşmasında; göz, algı, fotoğraf makinası, çerçeve, kompozisyon ilişkilerinin ve kurgusunun tesis edilmesi hedeflenir. Fotoğrafik görsel düşünmenin sanatsal tasarıma dönüşümünün yöntemleri örnekler üzerinden kazandırılmaya çalışılır.

Fotoğraf Optiği I

Fotoğraf çekiminde ışık, fotoğraf makineleri, objektifler, filmler, alan derinliği, enstantene – diyafram kombinasyonu, optik kusurlar ve diğer optik ekipmanlar konusundaki temel bilgiler konu başlıkları halinde teorik olarak incelenir.

Fotoğraf Tarihi I

Fotoğrafın ortaya çıkış süreci, icadı ve gelişim sürecindeki teknik çalışmaları, 1827 -1900 yılları arasındaki tarihsel süreçte tarihsel ve toplumsal olayları ve fotoğrafçıların çalışmalarının kavranmasını amaçlamaktadır.

Siyah Beyaz Fotoğraf I

Siyah-Beyaz film yıkama, kart baskı, fotoğrafta kompozisyon oluşturma, konuyu algılama ve yorumlama vb. konularında öğrenciye geleneksel karanlık oda bilgi ve becerisi sağlamaktır. Öğrenci ürettiği fotoğrafları Siyah-Beyaz laboratuarında agrandizör kullanarak basarak, teknik düzeyde fotoğrafa müdahale becerisini geliştirir

Renkli Fotoğraf I

Renk bilgisi, renk algısı, renkli fotoğraf çekim ilkeleri, ışık- gölge ilişkisi vb. konularında öğrenciyi bilgilendirerek yaptığı fotoğraf çekimlerinde uygulamasını sağlamaktır. Öğrenci ürettiği fotoğrafları renkli baskı laboratuarında agrandizör kullanarak basarak, teknik düzeyde fotoğrafa müdahale becerisini geliştirir.

BAHAR DÖNEMİ

Görsel Tasarım Ve Fotoğraf Kompozisyonu II

Fotoğrafik estetik ifade unsurlarını farkına varıp kullanabilmeyi, estetik etki unsurlarını değerlendirebilmeyi öncelikle örnekler üzerinden açıklamalı olarak gösterir. Fotoğrafik tasarımlarını çözümleyici ve eleştirel düşünebilme, ifade edebilme, kullanabilme yetkinliğini kazandırmayı hedefler. Bu doğrultuda uygulama çekimine gidilir.

Fotoğraf Optiği II

Dijital fotoğraf makineleri, dijital kullanım menüleri, pozometreler, flaşmetreler, flaşlar, filtreler gibi fotoğrafik ekipmanlar, çeşitli teknik kavram ve araçların açıklanması, bu araçların özellikleri ve fotoğraf çekiminde kullanılması konuları teorik olarak işlenmektedir.

Fotoğraf Tarihi II

Fotoğrafın ortaya çıkış ve gelişim sürecindeki teknik, ideolojik ve estetik arayışları, 20.yüzyıl başındaki sanat akımları ile olan ilişkileri, tarihsel ve toplumsal gelişimin fotoğrafik dilin gelişimine katkıları, dönem fotoğrafçılarının çalışmaları çerçevesinde kavranmasını amaçlamaktadır.

Siyah Beyaz Fotoğraf II

SİYAH-BEYAZ fotoğraf baskısı yapmayı öğrenmiş olan öğrencinin, farklı çekim teknikleri, görsel ifade biçimleri ve teknik müdahaleler kullanarak ürettiği fotoğraflarını laboratuar ortamında geliştirmesi esastır.

Renkli Fotoğraf II

Renkli fotoğraf baskısı yapmayı öğrenmiş olan öğrencinin, farklı çekim teknikleri, görsel ifade biçimleri ve teknik müdahaleler kullanarak ürettiği fotoğraflarını laboratuar ortamında geliştirmesi esastır.

2 .SINIF

GÜZ DÖNEMİ

Medya Estetiği I

Günümüz kültüründe Medya kavramının algılanmasını, okunmasını öncelikle hedefler. Bu kültürün estetik niteliği vardır. Medya dışavurumları itibarı ile yaşamın okunması ve okutulması, düşünce biçimlerini şekillendirmektedir. Öncelikle Medya Estetiği dersinde kavrama, daha sonra tarihsel perspektifine bakılmakta, medya kavramının alt bileşenleri çerçevesinde açıklayıcı görsellerle ders işlenmektedir. Medya iletişim ilişkisi farklı boyutlarda irdelenmektedir. Fotoğrafın bir medya olması dolayısıyla; modellemelere gidilmekte, özelde reklam, propaganda alanlarında değerlendirmeler yapılmaktadır.

Fotoğraf Kuramları I

Bu ders, Fotoğraf Kuramı’nın anlam ve önemini tanımlamayı, disiplinler arası bir anlayışla amaçlamaktadır.

Temel Stüdyo I

Stüdyo ortamında fotoğraf üretime temel olan suni aydınlatma kaynaklarının etkilerini, farklı materyaller üzerinde deneyerek, öğretmeyi amaçlar.

Fotoğraf Tarihi III

Bu ders, 1920 sonrasında fotoğrafın gelişim ve üretimini etkileyen olayları, kişileri, fotoğraf projelerini ve yanı sıra fotoğrafın diğer sanat disiplinleriyle olan iletişiminin kavranmasını amaçlamaktadır.

Sayısal Fotoğraf İşleme Teknikleri I

Öğrencilere sayısal fotoğrafın temel bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Karanlık Oda Uygulama Teknikleri I

Bu ders, karanlık oda teknikleri kullanılarak, bu teknikler konusunda deneyimin arttırılmasını, bu bağlamda fotoğraf projeleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

BAHAR DÖNEMİ

Medya Estetiği II

Medya kavramının; iletişim özelliğinin dışında çağdaş sanat, sayısal sanat şeklinde türevleştiğini biliyoruz. Medya kavramıyla; İllüzyon, sanallık yanılsamanın gerçeklikle olan ilişkilerini ve farklarını, fotoğraf, sinema, grafik, resim… bağlamında, geleneksel süreçlerden başlayarak; günümüzde kazandığı boyutu değerlendirebilme hedeflenmektedir. Medya kültüründe; sanat sansür ilişkisi dersin bağlamındaki disiplinler çerçevesinde incelenir. Ayrıca; sanatsal dışavurumların yasal ve etik mevzuatının önemini algılayabilme bu alandaki temel haklarını arayıp kullanabilme becerilerini kazanır. Böylece Medya okur yazarlığına ilişkin yetkinliklerle öğrenci yaşam içinde karşılaşabileceği problemleri açıklayabilme, karşılaştırabilme rahatlıkla çözebilme bilgi beceri ve yetkinliğine ulaşmış olur.

Fotoğraf Kuramları II

Bu ders, Fotoğraf Kuramı’nın anlam ve önemini tanımlamayı, disiplinlerarası bir anlayışla amaçlamaktadır.

Temel Stüdyo II

Ders kapsamında, stüdyo ortamı ve suni aydınlatma kaynakları kullanılarak bir konu veya kavramı görselleştirmesi amaçlanır.

Fotoğraf Tarihi IV

Bu ders, 1960 sonrasında fotoğrafın gelişim ve üretimini etkileyen olayları, kişileri, fotoğraf projelerini ve yanı sıra fotoğrafın diğer sanat disiplinleriyle olan iletişiminin kavranmasını amaçlamaktadır.

Sayısal Fotoğraf İşleme Teknikleri II

Sayısal Fotoğraf1’in kazanımlarına parelel olarak bu derste fotoğrafik görüntülerin işlenmesi, mükemmelleştirilmesi ve dönüştürülmesi adına müdahale olanakları deneyimlenmesi, seçilen konular etrafında sayısal tasarımlar gerçekleştirilmesi hedeflenir.

Karanlık Oda Uygulama Teknikleri II

Bu ders, karanlık oda teknikleri kullanılarak, bu teknikler konusunda deneyimin arttırılmasını, bu bağlamda fotoğraf projeleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

3 .SINIF

GÜZ DÖNEMİ

Moda Fotoğrafı I

Giyim Modası bağlamında stüdyoda genel ışık ve malzeme bilgisinin teorik ve uygulamalı kazanılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda modada güncel eğilimler ve bunların stüdyoda fotoğrafik çekimleri deneyimlenerek dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğunun öğretilmesi amaçlanmaktadır

Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj I

Belgesel fotoğraf ve Foto-röportaj tekniği hakkında gerekli bilgiye ve bu doğrultuda belgesel fotoğrafın ortaya çıkışı ve gelişimi, belgesel fotoğrafın tanımı ve diğer türlerden ayrıldığı yönleri, oluşturulan kültürel, ekonomik, bölgesel konuları özgün olarak yorumlama, tasarlama yeterliliğine sahip olmaktır.

Fotoğraf Kuramları III

Bu ders, Fotoğraf Kuramı’nın anlam ve önemini tanımlamayı, disiplinlerarası bir anlayışla amaçlamaktadır.

Sayısal Fotoğraf I

Analog veya dijital görüntülerin çeşitli görüntü işleme programları kullanılarak yeniden sunumu. Dijital renklendirme, efektleri kullanma, kolaj ve fotomontaj çalışmalarıyla varolan görüntülerden yeni fotoğrafik görüntüler oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

Türk Fotoğraf Tarihi I

Osmanlı döneminden 2000 yılına uzanan zaman diliminde Türk fotoğrafının gelişimi, sosyal- kültürel ve ekonomi – politik bağlantıları kurularak incelenmektedir.

Fotoğraf Sunum Teknikleri II

Farklı alanlarda çalışmalar yapan fotoğraf sanatçılarının sunum örnekleri ışığında konu seçimi, fotoğrafların sunuma hazır hale getirilmesinde kullanılacak boyutlandırma ve fotoğraf işlemeleri, gösteri yapılacak şekilde hazırlama işlemleri için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiler verilecek ve seçilen fotoğraf projeleri çeşitli görüntü işleme teknikleri ve sunum programlarıyla fotoğraf sunumu hazırlanmaktadır.

BAHAR DÖNEMİ

Moda Fotoğrafı II

Moda fotoğrafı I’de kazanılan becerilere bu derste filtrelerin kullanılması, farklı objektif tipleriyle iç dış çekim yapılması, editöryel müdahele… konularının öğretimi hedeflenir. Ayrıca, yapılan çekimlerden seçimler yapılarak Moda Fotoğrafı katoloğu hazırlama şekli ve yöntemleri kazandırılır.

Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj II

Belgesel fotoğraf konusunda özgün projeler üretebilme ve bu alanda yapılan uygulamaları eleştirel bir şekilde değerlendirme bilgisine sahip olmaktır.

Fotoğraf Kuramları IV

Bu ders, Fotoğraf Kuramı’nın anlam ve önemini tanımlamayı, disiplinlerarası bir anlayışla amaçlamaktadır.

Sayısal Fotoğraf II

Analog veya dijital görüntülerin çeşitli görüntü işleme programları kullanılarak yeniden sunumu. Dijital renklendirme, efektleri kullanma, kolaj ve fotomontaj çalışmalarıyla varolan görüntülerden yeni fotoğrafik görüntüler oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

Türk Fotoğraf Tarihi II

Günümüz Türk fotoğrafını oluşturan sanatçıların vizyonları incelenerek, Türk fotoğrafının teknik ve estetik yapısı belirlenir.

Fotoğraf Sunum Teknikleri II

Görsel bir sanat olarak fotoğraf çalışmalarının projelendirilmesi ve belirlenecek konularda yapılan çalışmaların çeşitli geleneksel ve dijital ortamlarda sunuma hazırlanması, efektler, sesler, müzikler eşliğinde fotoğrafik görüntülerin sunum haline getirilmesi çalışmaları yapılacaktır.

4 .SINIF

GÜZ DÖNEMİ

Sanat Yönetimi

Bu ders, galeri ve müzelerin tarihini; küratörlük ve koleksiyonculuk tanımlamalarını; arşivleme ve koleksiyon yöntemlerini; sanatçının ve sanat eserinin sanat piyasasıyla olan ilişkilerini; geleneksel ve yeni müzecilik anlayışını tanıtmayı amaçlamaktadır.

Fotoğraf Yorum Ve Eleştiri I

Eleştiri müessesesinin genelde sanat özelde ise fotoğraf sanatı açısından taşıdığı önemin anlatılması hedeflenir. Eleştiri nedir, yorum nedir teorik düzeyde anlatıldıktan ve farkları açıklandıktan sonra; eleştirinin fotoğraf sanatının gelişiminde ki rolü örnekler üzerinden gidilerek açıklanır. Eleştiri yöntemleri üzerinde durularak, örnek olarak seçilen fotoğraflar bu yöntemler aracılığıyla eleştirilir, yorumlanır. Sonrasında, öğrencilerin seçtikleri fotoğraflardan hareketle eleştiri yazıları yazması ve bu yazıların sınıfta değerlendirilmesinin yapılmasıyla dersin amacına ulaşması sağlanır .

Tanıtım Fotoğrafı I

Reklam ve tanıtım fotoğrafları mantığında stüdyo çekimlerinin yapılması. Doğal ışık ve yapay ışıklar kullanılarak çeşitli konularda still – life creative çekim uygulamaları yapılacaktır.

Deneysel Fotoğraf I

Fotoğrafın ortaya çıkışından günümüze kadar geçen sürede var olan tekniklerin günümüz fotoğraf anlayışı içinde yeniden yorumlamaktır.

Fotoğraf Projesi

Bir fotoğraf projesinin yapım, üretim ve sunum çalışmaları konusunda bilgi ve deneyim kazanılması amaçlanmaktadır.

BAHAR DÖNEMİ

Fotoğraf Yorum Ve Eleştiri 2

Bu derste öğrencilerin “Fotoğraf Yorum Ve Eleştirisi I” dersinde kazandıkları donanıma göstergebilimsel okuma yöntemi eklenir. Seçtikleri fotoğrafçılar üzerinden eleştiri sunumlarını sınıfta paylaşmaları beklenir. Öğrenciler; derste gerçekleşen performans neticesinde fotoğrafçılarıyla ilgili yazılarını kaleme alır, eleştiri yazısı yazarlar.

Tanıtım Fotoğrafı II

Belirlenecek konu başlıklarında, reklam fotoğrafları mantığında çeşitli ürünlerin stüdyo çekimlerinin yapılması. Doğal ışık ve yapay ışıklarla ürün tanıtımları farklı stüdyo ekipmanları ve teknikleri kullanılarak çeşitli konularda still – life creative çekim uygulamaları yapılacaktır.

Deneysel Fotoğraf II

19. ve 20. Yüzyılda ortaya çıkan fotoğrafik eğilimler ve bunların günümüz tasarımları oluşturulacaktır.

Sayısal Görüntü Tasarımı II

Bu ders, Adobe programları kullanılarak kişisel bir fiziksel ve dijital portfolyo hazırlayabilmeyi amaçlamaktadır.

Proje

Hazırlanacak diploma projesine temel oluşturacak teknik ve estetik verilerin belirlenmesi, seçilen konuların fotoğraf tekniği ve estetiği açısından teorik ve uygulamalı olarak değerlendirilmesi yapılacaktır. Belirlenecek konularda fotoğraf tekniği, eğitimi ve kültürü somut fotoğraf baskı ve sunuları şeklinde hazırlanacaktır.

Diploma Projesi

Diploma çalışması yönergesi doğrultusunda, lisans tezi verecek öğrencilere tez danışmanlığı yapılmaktadır.