Bölüm Hakkında

Fotoğraf sanatının teknik ve estetik boyutlarını kapsayan uygulamalı ve kuramsal bir eğitim programı uygulanmaktadır. Fotoğraf Bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler birinci sınıftan itibaren profesyonel çalışmalara olanak sağlayan analog ve dijital fotoğraf makinesi donanımlarını edinmek ve uygulamalarında kullanacakları her türlü çalışma malzemesini kendileri karşılamak zorundadırlar.

Bölüm, uzun yıllar “Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema TV Fotoğraf Anasanat Dalı” olarak eğitim vermiştir. 1994 yılından itibaren “Sinema TV Fotoğraf Anasanat Dalı”ndan ayrılarak “Fotoğraf Bölümü Fotoğraf Anasanat Dalı” olarak eğitim vermektedir.

Ülkemizin akademik olarak fotoğraf eğitimi veren en eski ve önemli bölümlerinden birisi olarak şimdiye kadar yüzlerce fotoğraf sanatçısı yetiştirmiştir. Fotoğraf Bölümü Fotoğraf Anasanat Dalı’nda Sanatsal ve Belgesel Fotoğraf alanında kuramsal ve uygulamaya dönük bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Fotoğraf Bölümü’nde eğitim 1 Profesör, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 10 öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.