Bölüm Hakkında

 

    Film Tasarımı Bölümü, kendisi içinde Film Tasarım ve Yönetmenliği Ana Sanat Dalı, Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Ana Sanat Dalı, Film Tasarım ve Yazarlık Ana Sanat Dalı ve Canlandırma Filmi Tasarım Yönetimi Ana Sanat Dalı olmak üzere dört ana sanat dalına ayrılır. Birinci sınıfta alınan dersler her öğrenci için ortaktır ve genel bir kültürel altyapı oluşturmayı hedefler.Bu ana sanat dalları eğitim programlarının ilk dönemlerinde Film Tasarımı Bölümü ortak bölüm dersleri yoğunlukta olmakla birlikte ilerleyen dönemlerde her bir ana sanat dalı kendi bünyesinin uzmanlık alanlarına ilişkin dersleri eğitim programlarına eklemektedir.  İkinci sınıftan itibaren, yine birçok ortak kuramsal dersin yanı sıra, söz konusu alan ile ilgili derslere devam edilir.  Film kuramları temelinin üzerine alanında özelleşmiş derslerin programa eklenmesi ile alanına özgün uzmanlaşmanın sağlandığı eğitim programları oluşturulmaktadır. Dördüncü öğrenim yılı başlangıcında, her öğrenci pratik veya kuramsal bir tez konusu seçer, çalışmalarını danışmanlarıyla birlikte yıl içinde geliştirerek, bölüm başkanlığı tarafından belirlenen tarihte teslim eder ve yeterlilik aldığı takdirde mezun olur.

 

   Film Tasarımı Bölümü eğitim faaliyetlerini gerçekleştirirken bölüme ait olan çeşitli alanlardan faydalanmaktadır.  Bu alanlar,  10 bilgisayarlı Derslik 3, 4 bilgisayar 3 Mac bulunan Kurgu stüdyosu ve stüdyo çekimler için imkan sağlayan Küçük Tv stüdyosudur.