Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÇETİN ÖZKAN
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Oğuz ADANIR
Yrd. Doç. Dr. Ragıp TARANÇ
Yrd. Doç. Dr. Faik KARTELLİ
Yrd. Doç. Dr. Dilaver BAYINDIR
Yrd. Doç. Dr. Dilek TUNALI
Yrd. Doç. Dr. Emrah Suat ONAT
Yrd. Doç. Dr. Ozan OTAN
Yrd. Doç. Dr. Zehra ZIRAMAN
Öğr. Gör. Aziz Bahadır ÖZKAN
Öğr. Gör. Nihan BENCOYA
Öğr. Gör. Burak BAKIR
Öğr. Gör. Emel YUVAYAPAN
Öğr. Gör. Markus BERGER
Arş. Gör. Çağdaş ÜLGEN
Arş. Gör. Murtaza Talha ALTINKAYA