Faculty Administration

Prof. Halil YOLERİ
Dekan
(232) 412 90 00
Prof. Nesrin ÖNLÜ
Dekan Yardımcısı
(232) 412 90 02
Yard. Doç. Dr. Faik KARTELLİ
Dekan Yardımcısı
(232) 412 90 03
 

 

 Rıza ÖZBEK
Fakülte Sekreteri
(232) 412 90 04