Muafiyet Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 07-09-2017

Ders muafiyeti almak için okulun açıldığı hafta dilekçe ile başvuru yapmalısınız.

Üniversitemiz Senatosu’nun 23 Mayıs 2017 tarih ve 474/18 sayılı kararı ile onaylanan Muafiyet ve İntibak Yönergesi 5.maddesi gereği, öğrencilerimizin ders muafiyetleri için Üniversiteye kayıtlandıkları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde Dekanlığımıza dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İleriki yarıyıl/yıllarda sadece eğitim öğretim programlarına sonradan eklenecek derslere ilişkin muafiyet talepleri yapılabilir. Bunun dışında muafiyet talebinde bulunulamaz.

Muafiyet başvurusu yapmak isteyenlerin en çok beş akademik yıl önce almış ve başarmış olduğu ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediğini belirten dilekçesine, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanan ders içeriklerini ve transkriptini eklemesi gerekmektedir.