Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Hakkında

Yayınlanma Tarihi: 02-08-2017

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Hakkında Açıklamalar 

2017–2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemize bağlı Fakülte/Yüksekokullara merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş (Ek Madde 1) yöntemi ile geçiş yapmak isteyen adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.
Başvuru şartlarını taşıyan adayların aşağıdaki takvim uyarınca ilgili Fakülte/Yüksekokula bizzat veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Posta nedeni ile geciken başvurular dikkate alınmaz.

Merkezi Yerletirme Puanı ile Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Takvimi

Başvuru : 01-15 Ağustos 2017

Değerlendirme : 16 Ağustos – 6 Eylül 2017 

Sonuçların İlanı : 7 Eylül 2017

Kesin Kayıtlar

Asil Liste Kayıtları : 11 – 13 Eylül 2017

Yedek Liste Kayıtları : 14 – 15 Eylül 2017

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Dilekçe

2. ÖSYS Sonuç Belgesi

3. Öğrenci Belgesi4. Transkript

5. Nufüs Cüzdan Fotokopisi

6. Disiplin Cezası Almadığına Dair Yazı

İstenen tüm belgelerin resmi onaylı olması gerekmektedir.