Hâfıza Mekânları Smyrna/İzmir Sergisi 10 Mayıs-29 Haziran 2018

Yayınlanma Tarihi: 09-05-2018

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde geçtiğimiz yıl

açılan Nafi Güral Sanat Galerisi, üçüncü sergisi ‘Hâfıza Mekânları, Smyrna

/İzmir’i 10 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşturuyor. Küratörlüğünü Doç. Filiz

Adıgüzel Toprak’ın yaptığı sergi, bir kitap resimleme biçimi olan

‘minyatür’den yola çıkıyor. Dış dünyanın nesnel görüntüsünü resmetmeyi

reddeden bir görme biçimini temsil eden minyatürler, bu sergide izleyiciyi,

Smyrna/İzmir’e ait tarihî ve sıradan mekânlar üzerinden bir hâfıza

yolculuğuna çıkarmayı vadediyor. Küratör Filiz Adıgüzel Toprak, serginin,

sıradan olanı yücelten bir tavırla, bireylerin ve şehrin geçmiş anlatısını

yeni baştan yaratma ve ‘görünen’i değil, ‘hatırlanan’ı tasvir etme

niyetinde olduğuınu belirtiyor. ‘Hâfıza Mekânları, Smyrna /İzmir’, 12 genç

sanatçının klasik minyatür anlayışından beslenerek/ilham alarak ürettikleri

eserlerinden oluşuyor. Sanatçılar eserlerinde, ‘şehir ve hâfıza’/‘mekân ve

hâfıza’ konuları üzerinden, dönüşüm içindeki bir şehre, İzmir’e dair yeni

söylemler geliştiriyorlar.